O PROJEKTUDOGODKI IN FOTOIZMENJAVEEKIPAKONTAKTSLOVAR

Kdo smo in kaj počnemo?

Projekt BTS omogoča študentom medicine skozi delavnice znakovnega jezika in mednarodno izmenjavo učenje komuniciranja z gluhimi in naglušnimi ter spoznavanje tujih kolegov in njihovih kultur. Služi kot učenje o človekovi pravici do zdravja, komunikacije z invalidnimi osebami in učenje načina integracije oseb z invalidnostjo v aktivnosti. V študijskem letu 2018-19 pa smo se osredotočili tudi na širjenje znanja znakovnega jezika in problematike gluhih tudi med lokalno skupnost, v ta namen organiziramo krajša interaktivna predavanja.

Namen

  • širjenje znanja znakovnega jezika med študenti medicine, lokalno skupnostjo in na mednarodnem nivoju,
  • boljše poznavanje problematike gluhih in naglušnih oseb v iskanju zdravstvene pomoči in v vsakdanjem življenju,
  • izboljšanje komunikacije z gluhimi in naglušnimi ter njihova boljša integracija v družbo.

Cilji

  • delavnice znakovnega jezika za študente medicine,
  • krajša lastna predavanj o znakovnem jeziku na srednjih šolah, fakultetah in drugih organizacijah,
  • mednarodna izmenjava.

Kratka zgodovina projekta

Projekt deluje od študijskega leta 2012-13. Takrat se je pričelo delovanje z majhno organizacijsko ekipo in prijavo za izmenjavo v okviru projekta z Romunijo. Le ta je v letu 2013-14 prerasla v bolj lokalno dogajanje z izvajanjem začetnih in nadaljevalnih delavnic znakovnega jezika na Medicinski fakulteti, Fakulteti za zdravstvene vede in ČUK-u. V tem letu smo tudi razširili kooperacijo v okviru projekta na Hrvaško. V naslednji fazi je bil cilj projekta predvsem večja lokalna prepoznavnost v prostoru in omtretogočanje učenja skozi delavnice tudi drugim študentom na Univerzi v Mariboru. Nadalje je projekt ponovno izvedel mednarodno izmenjavo s Hrvaško in Romunijo, tokrat v Sloveniji, hkrati pa je začel nastajati Kratek priročnik znakovnega jezika. Nadalje se je projekt dodatno mednarodno širil in nadgradil obstoječo idejo o učenju znakovnega jezika z novim partnerstvom in aktivnim vključevanjem mladih z manj priložnostmi (migrantov iz Afrike) v organizacijo projekta. V septembru 2017 smo organizirali enotedensko izmenjavo s Portugalsko. V marcu 2019 smo izobrazili nekaj BTS predavateljev, ki izvajajo kratke delavnice, na katerih se uči osnove znakovnega jezika in ozavešča o problematiki gluhih in naglušnih oseb. Predavanja se izvajajo na srednjih šolah, fakultetah in drugih organizacijah. Vseskozi potekajo na Medicinski fakulteti UM tudi delavnice znakovnega jezika za študente medicine.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

S projektom BTS organiziramo:

  • delavnice znakovnega jezika za študente medicine,
  • kratka predavanja o znakovnem jeziku na srednjih šolah, organizacijah, drugih fakultetah,
  • mednarodne izmenjave.

Projekt BTS na Maribor – mesto zdravja

BTS smo se v sredo, 22.5.2019, predstavljali na dogodku Maribor, mesto zdravja, ki je bil namenjen promociji zdravja in preventive. Mimoidočim smo predstavili naš projekt, učili osnovnih kretenj znakovnega jezika in delili naš promocijski material

 

Delavnica znakovnega jezika s tolmačko ga. Marijo Koser

V četrtek, 16.5.2019, smo na MF UM izvedli delavnico znakovnega jezika s tolmačko ga. Marijo Koser. Tema delavnice je bila komunikacija med zdravnikom in pacientom, po naučenem besedišču iz tega področja pa smo tudi sami odigrali nekaj prizorov iz ambulante.

   

Delavnica znakovnega jezika V MISC Infopeka in na ŠgAMS

V ponedeljek, 13.5.2019, smo BTS predavatelji izvedli dve delavnici znakovnega jezika. Prva je bila na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru, druga pa v MISC Infopeka. Na obeh delavnicah je vladalo odlično vzdušje. :) Hvala vsem sodelujočim.

Utrinek iz delavnice v MISC Infopeka:

Vabilo na delavnico znakovnega jezika na MF UM s tolmačko

Tudi v mesecu maju boste lahko skupaj s projektom BTS in tolmačko znakovnega jezika razgibali prstke. Tokratna delavnica se bo osredotočala na pogovor med zdravnikom in pacientom ter na osnovne medicinske izraze.

Vidimo se 16.5.2019 ob 18.00 uri v predavalnici 2N2 na MF UM!

Zadnja delavnica znakovnega jezika za dijake prvih letnikov na II. gimnaziji Maribor, 25.4.2019

V četrtek, 25.4.2019, smo imeli zadnjo BTS delavnico na II. gimnaziji Maribor. Izvedli smo vsega skupaj 7 delavnic znakovnega jezika za dijake vseh prvih letnikov Naučili smo se nekaj o gluhoti na splošno, enoročno abecedo ter nekaj osnovnih kretenj. Verjamem, da smo uživali tako predavatelji kot tudi dijaki

Bilo nam je v veselje predavati tako prijetni publiki

Zahvala tudi vsem predavatejicam: Lana Bračič, Vanesa Majcenovič, Živa Ramšak, Patricija Tomše, Minea Šučur, Tineja Ornik.