Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru: http://www.mf.um.si/si/

Študentski svet Medicinske fakultete http://ss.mf.um.si/

Univerza v Mariboru https://www.um.si/Strani/default.aspx

Zveza študentov medicine Slovenije

Evropska zveza študentov medicine https://emsa-europe.eu/

IFMSA https://ifmsa.org/

Nacionalni inštitut za javno zdravje http://www.nijz.si/

Univerzitetni klinični center Maribor https://www.ukc-mb.si/