EMSA je kratica za European Medical Students’ Association oz. Evropsko zvezo društev študentov medicine. Mednarodna organizacija, katere namen je povezati evropske študente medicine preko skupnih aktivnosti. EMSA je bila ustanovljena leta 1991 v Bruslju kot prostovoljska organizacija. Entuziastični študenti medicine so tako postavili temelje za organizacijo, ki bi naj študentom dala glas pri oblikovanju skupnih evropskih ciljev na področju zdravstva.

Ključni cilji EMSA so vzpostaviti mrežo med evropskimi študenti medicine, krepiti evropsko pripadnost in širiti skupno evropsko idejo. Preko povezovanja bi potem taka organizacija evropskim študentom dala mnenje in glas v ključnih zadevah na področju zdravstva. EMSA je pa tudi odprti forum za vse študente medicine, da lahko izrazijo svoje mnenje o izobraževanju v medicini, medicinski etiki in kulturi.

Društvo študentov medicine sodeluje v EMSA-i že vrsto let. Sodelovanje nam je prineslo veliko pomembnih kontaktov zunaj meja naše države, preko organizacije pa smo uspeli tudi uspešno promovirati svoje projekte in se veliko naučiti za uspešno delovanje. Sodelovanje bomo seveda nadaljevali tudi v prihodnje.

Člane, katere posebej zanima mednarodno sodelovanje in mreženje znotraj Evrope vabimo k aktivnemu vključevanju!

Za dodatne informacije in morebitno sodelovanje:

Nacionalni koordinator (National Coordinator – NC)

Lokalni koordinator (Local Coordinator – LC)

Spletna stran EMSA – www.emsa-europe.org
Spletni blog EMSA – www.bluemist.eu