Projekt Cogito (lat. Cogito – razmišljanje) je družbeno-kritični projekt študentov medicine, ki postavlja vprašanja in vzpodbuja k razmišljanju. Na družbeno relevantna vprašanja skuša odgovoriti z organizacijo debat, okroglih miz in posvetov. Prav tako v mariborskih barih organiziramo kvize t.i. Pub kvize, kjer v neformalnem okolju študenti tekmujejo in izkazujejo znanje iz različnih kategorij , vključno z medicinskim.

slika-2

Zakaj debata?

Debata velja za izjemno koristno orodje za vzpodbujanja kritičnega mišljenja in povezovanja znanja.  Namenjena je sodelovanju med študenti in profesorji, ki se v iskanju najboljših argumentov za zagovarjanje in nasprotovanje dane teme povežejo v ekipe in skozi proces debate primerjajo vzdržljivost predstavljenih argumentov. Cilj je se poglobiti v problematike, ki jih le s težavo najdemo znotraj platnic študijskih knjig, a so kljub temu ključne za odgovorno opravljanje poklica zdravnika.

slika-1

Okrogle mize in posveti

Cilj okroglih miz in posvetov je omogočiti študentom medicine dostop do poglobljene diskusije med strokovnjaki. Ključnega pomena je aktivna participacija študentov, ki se imajo z zastavljanjem vprašanj možnost tudi sami pridružiti pogovoru in zadostiti svoji radovednosti ali zastopati svoje mnenje.

slika-4

Prijetno s koristnim – Pub kviz!

Pub kvizi združijo prijetno s koristnim! Druženje, tekmovalnost in kakšno novo zanimivo dejstvo, s katerim boste lahko impresionirali svoje prijatelje. Študenti se zberemo v mariborskih pubih in tekmujemo v izkazovanju znanja iz različnih področji, seveda ne manjka vprašanj s področja medicine! Zmagovalno ekipo je lepo nagrajena!
slika-5