PredstavitevAktualnoArhiv delavnicGradivaKontakt

KRATKA PREDSTAVITEV

Projekt Urgentna medicina (kratka predstavitev) (pdf)

 

IDEJA, NAMEN IN CILJI

Projekt želi nadgraditi znanja in veščine študentov višjih letnikov medicine, ki jih zanima področje urgentne medicine.

Nameni projekta so:
1. osvežitev že pridobljenega znanja s področja obravnave nujnih stanj,
2. osvojitev praktičnih veščin, potrebih za oskrbo nujnih stanj,
3. avtomatizacija protokolov oskrbe nujnih in urgentnih stanj,
4. seznanitev z uporabo medicinske opreme in pripomočkov, ki se uporabljajo pri obravnavi bolnika v nujnem stanju.

Cilj projekta je omogočiti zainteresiranim študentom izpopolnitev in poglobitev znanj in veščin, ki so bistveni za obravnavo urgentnega bolnika.

Ciljna populacija so v prvi vrsti študenti medicine višjih letnikov, predvsem 6. letnika, v drugi vrsti pa izbrani strokovnjaki iz tematike projekta, ki jih veseli pedagoško delo.

 

VIZIJA

Projekt bo stremel k nadaljnjemu delovanju in razvoju,  skladno z nameni in cilji projekta. Želja je, da se bo projekt izvajal tudi v prihajajočih letih enkrat letno (kratkoročni cilj), s ciljem ob najkasneje petletnem delovanju projekta organizirati enotedensko poletno šolo urgetne medicine za študente (dolgoročni cilj).

 

RAZLOGI IN IZHODIŠČA ZA IZVEDBO

Obravnava bolnika v nujnem stanju, torej takšnega, ki je življenjsko ogrožen, je izjemno pomembna, saj je uspeh obravnave odvisen od pravilnega in pravočasnega ukrepanja; v primeru napačnih odločitev hitro privede do neugodnega izida in smrti.

Vsi zdravniki, zlasti mladi pa tudi študenti zaključnega letnika medicine, bi morali posedovati znanja in veščine, potrebne za oskrbo osnovnih in kritičnih nujnih stanj; nenazadnje to od njih pričakuje tudi splošna javnost. Ravno mladi zdravniki pa so, sprva kot pripravniki, nato pa kot specializanti, pogosto prvi, ki pričnejo z obravnavo kritično bolnega, zato je njihovo obvladanje obravnave kritično bolnega še kako pomembno.

Sinteza teoretičnega znanja in praktičnih veščin ter njuna uporaba v realnih življenjskih situacijah je, kot so dokazala številne študije, precej učinkovitejša, če jih vadimo z uporabo simulacij, ki te dogodke karseda približajo realnim situacijam. Posledično je tudi obravnava urgentnega bolnika pravilnejša, hitrejša in bolj učinkovita, izid oskrbe pa praviloma ugodnejši.

Ta projekt bo zainteresiranim študentom omogočil izpopolnjevanje v izbranih urgentnih stanjih v obliki simulacijskih delavnic, s čimer bomo študenta medicine – mladega zdravnika še pred pričetkom opravljanja pripravništva v sprejemnih in dežurnih ambulantah le-te pripravili na nekatera nujna stanja, ki zahtevajo takojšnjo in pravilno obravnavo in kjer prostora za napake ni.

 

AKTUALNE INFORMACIJE

8.2.2014
Analizo evalvacije najdete tukaj: Poročilo 1. delavnic (evalvacija).

11.11.2014
Premierne delavnice urgence so se včeraj zaključile z zaključnim preizkusom znanja in skupinsko evalvacijo.

 

DATUM IN PROSTOR

Za leto 2015 datumi še niso določeni.

 

PRIJAVA NA DELAVNICE

Število udeležencev je omejeno na 21. Prijave za nove delavnice še niso odprte.

 

VSTOPNI IN ZAKLJUČNI KOLOKVIJ

Vstopni kolokvij se bo izvedel pred uvodnim predavanjem, kot zagotovilo za kakovostno delo na delavnicah in je pogoj za pristop k delavnicam. Vsebina kolokvija bo iz posredovanega gradiva (in ne bo v stilu MCQ vprašanj).

Izstopni kolokvij se bo izvedel po zaključku delavnic in bo služil evalvaciji znanja udeležencev, evalvaciji celotnega projekta, hkrati pa bo podlaga za izdajo potrdila o udeležbi na medicinskem tečaju z opravljenim preizkusom znanja.

 

TEME ZA OBRAVNAVO

Za letošnje delavnice teme še niso določene.

1. delavnice (jesen 2014)

Datum: 29. 10. 2014 uvodno predavanje, 4. in 5. 11. 2014 delavnice.

Št. udeležencev: 21 študentov.

Obravnavane teme:

  • dihalna pot in RSI,
  • oskrba poškodovanca,
  • motnje zavesti,
  • toksikologija,
  • bolečina v prsnem košu,
  • bolečina v trebuhu.

Poročilo 1. delavnic (evalvacija)

[nggallery id=38]

NASLOV

Projekt Urgentna medicina – delavnice za študente medicine

Društvo študentov medicine Maribor

Taborska ulica 8

SI-2000 Maribor

 

KONTAKT

Spletna stran: www.medicinec.si/urgenca/

E-pošta: urgenca@medicinec.si

Facebook Urgentna medicina

 

VODJA PROJEKTA

Matevž Privšek