Prostovoljni projekt Epruvetka že četrto leto deluje pod okriljem Društva študentov medicine Maribor (DŠMM), z namenom ozaveščanja mladih o pomenu darovanja krvotvornih matičnih celic (KMC).

S projektom Epruvetka želimo pri mladih v času finančne neodgovornosti, brezbrižnosti in sebičnosti prebuditi čut do sočloveka ter tako bolniku ponuditi več, torej pomoč pri ponovni pridobitvi najdragocenejše vrednote – zdravja.

Za nami je uspešna spomladanska akcija promocije darovanja KMC na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. V sklopu te akcije smo študentom 1., 2., 3., 4. in 5. letnika pripravili predavanja na temo darovanja KMC in predstavili možnost vpisa v register nesorodnih darovalcev KMC Slovenija Donor. Organiziran vpis v register je potekal 19.3. in 21.3.2013. Vpisalo se je 49 študentov. Zaradi velikih potreb po krvi, smo k sodelovanju povabili tudi vse krvodajalce. Ti so se povabilu številčno odzvali, saj je kri darovalo 13 študentov.

Za bolnike z limfomi, levkemijami in določenimi avtoimunimi boleznimi predstavlja prejem KMC velikokrat edino pot do popolne ozdravitve. Darovalcu s postopkom afereze iz periferne krvi odstranijo KMC. Pet dni pred darovanjem prejme zdravilo Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF), ki omogoči izplavljanje KMC v sistemski krvni obtok. Možni so blagi neželeni učinki kot so bolečine v mišicah in kosteh, vročina ter utrujenost. Uspešno jih lahko ublažimo  s paracetamolom ali ibuprofenom in praviloma izzvenijo po dnevu ali dveh po prenehanju prejemanja zdravila. Sam postopek odvzema traja 4-5 ure in darovalec lahko že isti dan zapusti bolnišnico.

Drugi, redkejši način odvzema KMC poteka v splošni anesteziji s postopkom punkcije kosti. Ker postopek poteka v splošni anestezij, med posegom ne boste čutili bolečine. Bolnišnico praviloma zapustite dan po posegu.

Darovanje krvi na organizirani akciji in vpisu v register
Darovanje krvi na organizirani akciji in vpisu v register

Postopek darovanja krvi je veliko preprostejši. Vzame vam le nekaj prostega časa, ki ga namenite sočloveku. V torek med 7.00 in 17.30 ali v sredo med 7.00 in 11.00 pridete na Center za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, v sprejemni pisarni pokažete osebni dokument in prejeli boste medicinski vprašalnik, ki ga skrbno izpolnite. Medicinska sestra vam bo nato izmerila krvni tlak, pulz in hemoglobin. Sledi še pregled pri zdravniku. Na podlagi laboratorijskih izvidov, vprašalnika in zdravniškega pregleda, vam bo zdravnik svetoval ali odsvetoval darovanje krvi. Sam odvzem krvi traja med 5 in 10 minut. Po končanem odvzemu vas prijazno povabijo na malico in osvežilni napitek.

Ne pozabite, darovanje KMC in krvi predstavlja humano dejanje v katerem se zrcali vaš odnos do soljudi. Trenutek, ki ga boste namenili za zdravje ali življenje druge osebe, vam bo poplačan z vašim osebnim zadovoljstvom, saj boste vedeli, da ste naredili nekaj dobrega, plemenitega in nesebičnega.

Letošnji prvi korak je narejen. Odziv, posebno mlajših kolegov, nas vse skupaj navdaja z optimizmom, da študentje Medicinske fakultete zmoremo utreti nove smeri in pokazati pot do zdravja tudi ostalim ljudem.

Uroš