Raziskovalna dejavnost je pomemben del študija in gonilo celotne medicinske stroke. Študentje medicine se ob svojem študiju aktivno ukvarjamo tudi z raziskovalnim delom. Veliko študentov raziskuje in lahko ponudi veliko zanimivih ugotovitev. Za te raziskovalne naloge je pa po navadi premalo prostora na različnih kongresih, zato ostanejo ta znanja in ugotovitve skrite javnosti.

Z namenom, da bi tudi te znanstvene dosežke delili z javnostjo, se nas je skupina entuziastičnih študentov Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, pod okriljem Društva študentov medicine Maribor, odločilo pripraviti Kongres študentov medicine Maribor. Ta bo potekal 20. in 21. maja 2013 v veliki predavalnici, v 16. nadstropju kirurške stolpnice UKC Maribor.

Zato vabimo vse vas, ki želite predstaviti svoje dosežke, da se prijavite s svojimi prispevki.

Prijavo oddate s pomočjo spletnega obrazca, do 22. aprila.

Vse potrebne informacije lahko najdete na spletni strani kongresa.

Za še več informacij smo vam na voljo preko elektronske pošte.

V pričakovanju vaših prispevkov vas lepo pozdravljamo.

Organizatorji kongresa