Banner_Tement_Končni

Poklic zdravnika mnoge klasifikacije razvrščajo med enega izmed najbolj stresnih. Bistvene značilnosti dela, ki k temu pripomorejo, so emocionalne obremenitve in izmensko delo. Takšne obremenitve pa se lahko vodijo tudi v napete ali zaostrene interakcije s pacienti in posledično manj učinkovito in kakovostno delo. Predavanja bodo vključevala teoretična spoznanja o stresu in njegovih škodljivih posledicah (npr. izgorelost) ter počitku. Delavnice pa bodo namenjene spoznavanju pasti lastnega poklica in pa refleksiji lastnih strategij sproščanja.

Vabljeni na predavanje, v petek, 8. novembra 2013, ob 16.30 v Avditorij MF UM.

Facebook dogodek

Predavateljica doc. Sara Tement

Sara Tement je docentka na oddelku za psihologijo Univerze v Mariboru. Doktorirala je napodročju psihologije dela in organizacij na Univerzi na Dunaju. Njeni raziskovalni interesi zajemajo usklajevanje dela, družine in zasebnega življenja ter počitek po delu, delovne obremenitve in resurse ter izgorelost in zavzetost na delovnem mestu.