V sredo, 12. februarja, je potekalo 10. redno zasedanje Skupščine Društva študentov medicine Maribor. Člani Društva so obravnavali letno poročilo za 2013, načrte za leto 2014 in izvedli volitve članov organov društva.

Ključni poudarek iz poročila za lansko leto je ta, da je Društvo uspešno izvedlo 20 projektov, ki so aktivno vključevali več kot 250 študentov. Na teh uspehih bomo gradili v letu 2014, saj bomo še naprej delali na kvaliteti že utečenih projektov, obenem pa uvedli kar štiri nove.

Skupščino je vodil zdaj nekdanji predsednik Jan Hansel, ki je ob zaključku mandata povedal: »Rad bi se vam iskreno zahvalil. Vsem članom, aktivnim in tudi tistim, ki boste to še postali, vodjam projektov, saj brez vas vsega tega sploh ne bi bilo, zlasti pa Upravnemu odboru. Leto, ki smo ga preživeli skupaj, je zame predstavljalo nepozabno izkušnjo in delo, ki smo ga opravili skupaj, je nekaj, na kar bom vselej ponosen.«.

Člani Skupščine so izvedli volitve v organe društva. Kandidati so se Skupščini na kratko predstavili in odgovarjali na zastavljena vprašanja. Največ vprašanj je bilo namenjenih kandidatoma za funkcijo predsednika.

Nova in tudi prva predsednica Društva je postala Ines Kebler, študentka 3. letnika in nekdanja generalna sekretarka DŠMM.

Ob izvolitvi je Ines povedala: »Vsem članom bi se najprej zahvalila, da ste se skupščine udeležili v tako velikem številu. Pokazali ste, da vam ni vseeno za prihodnost našega društva in da cenite to, kar smo  dosegli v preteklih letih. Ob tem se pa vsem zahvaljujem za izkazano podporo, v veliko veselje mi bo  skupaj z ekipo delati v tem letu. Naši cilji so dobro zastavljeni in verjamem, da jih bomo skupaj brez težav dosegli. «.

Na mesto podpredsednika je bil ponovno izvoljen Blaž Pavič. Nova generalna sekretarka in tudi najmlajša članica Upravnega odbora je postala Andreja Kogelnik. Vodja projektov bo v letošnjem letu Denis Sraka, vodja marketinga pa Tadej Jalšovec.

Izvoljen je bil tudi nov Nadzorni odbor društva, ki bo Upravnemu odboru svetoval pri delu. Člani so postali Brina Becner, Jan Hansel in Špela Planinc.

Vsem članom čestitamo ob izvolitvi in jim želimo veliko uspehov pri delu.

Po volitvah je Skupščina sprejela popravke Statuta DŠMM in Pravilnika o volitvah DŠMM. Zaključili pa smo z diskusijo o alkoholni politiki v naši organizaciji, kjer smo s konsenzom zastavili smer delovanja v bodoče.

Po uspešno zaključeni Skupščini se zahvaljujemo vsem članom za tako številno udeležbo. Verjamemo, da bo leto 2014 za Društvo najuspešnejše doslej.