Oktobra 2013 smo v DŠMM uvedli nekaj novosti. Na področju članstva smo pripravili kar dve spremembi, vašo dejavnost smo začeli beležiti v obliki ur in uvedli smo aktivno članstvo.

Vodenje dejavnosti v obliki ur
Do nedavnega se je vaša dejavnost v Društvu vrednotila v obliki točk, ki ste jih lahko izkoristila za prijavo na razpis za mednarodne izmenjave. Te točke so vodje projektov ob koncu študijskega leta podelili dejavnim pri njihovem projektu. Poleti 2013 smo ugotovili, da način vodenja in nagrajevanja dejavnosti v obliki točk ni najboljši, saj ni dovolj objektiven in premalo detajlen. Zato smo se odločili vse dejavnosti članov voditi v obliki ur. Menimo, da ura dejavnosti najbolj objektivno opredeli delo, ki ga člani vlagate v projekte.

  

Aktivno članstvo
Ob tej priložnosti smo naredili analizo dejavnosti članov in sklenili, da bomo najbolj dejavne dodatno nagradili. To bo naša zahvala za ves trud in vloženo delo v uspešno zgodbo našega Društva. Za najbolj dejavne člane smo pripravili poseben status, ki prinaša ugodnosti. Poskusno smo aktivno članstvo začeli lani oktobra. Odzivi so več kot spodbudni, tako bomo to nadaljevali in razvijali še naprej.

Edino merilo za vključitev v aktivno članstvo je bilo število pridobljenih točk za izmenjave v preteklem študijskem letu. Na podlagi teh podatkov smo izbrali 50 najbolj dejavnih članov in jih lani presenetili s kartico aktivnega članstva.

S to kartico imajo aktivni člani nekatere ugodnosti, kot sta zastonj vstop na vse dogodke DŠMM in 10 % popust na vse tople napitke v Kavarni na MF. V prihodnje bomo seveda te ugodnosti razvijali naprej. To je naša zaveza in hkrati zahvala za vaše delo.

Aktivno članstvo bo veljalo eno leto in se bo vsako leto podelilo znova.

Kako naprej?
Naša skupna vizija je, da bi v naslednjem letu imeli še več aktivnih članov. Želimo si pa, da bi v prihodnosti lahko vsem članom Društva, zaradi velike dejavnosti, podeliti aktivno članstvo.