Spoštovani člani,

v sredo, 29. oktobra, bo ob 16. uri potekala skupščina, na kateri bodo potekale volitve v funkcije Upravnega in Nadzornega odbora za leto 2015. Vse zainteresirane obveščamo, da sprejemamo kandidature za naslednje funkcije Upravnega odbora:

 • predsednik,

 • podpredsednik,

 • generalni sekretar,

 • vodja projektov,

 • vodja marketinga.

Prav tako so razpisana 3 mesta za člane Nadzornega odbora.

Postopek kandidature

Posameznik na razpisano funkcijo kandidira tako, da priporočeno odda pisno kandidaturo, ki mora obvezno vsebovati:

 • ime in priimek kandidata;

 • rojstni datum kandidata;

 • naslov stalnega bivališča kandidata in v kolikor obstaja tudi naslov začasnega bivališča kandidata;

 • naslov elektronske pošte kandidata in telefonsko številko kandidata;

 • odbor in funkcijo v odboru, za katero kandidat kandidira;

 • kraj in datum izpolnitve kandidature ter lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura naj vsebuje še vizijo in predstavitev kandidata. V primeru večih prijav za isto mesto bo na skupščini predstavitev programov dela in vizije. O tem bodo tangirani kandidati obveščeni pravočasno.

Vse interesente prav tako naprošamo, da si preberejo priložene pravne akte (Statut DŠMM, Pravilnik o volitvah DŠMM in Finančni pravilnik DŠMM).

Zadnji rok za oddajo kandidatur po priporočeni pošti je 22. oktober 2014.

Če se zanimate za katerokoli izmed funkcij, prosimo, da pišete na info@medicinec.si in se lahko dogovorite za sestanek s pristojnimi za informacije, lahko pa tudi preko maila odgovorimo na vsa vaša morebitna vprašanja. Veseli bomo vašega povpraševanja in interesa.

Opis funkcij

Predsednik

Gre za funkcijo, ki nosi s sabo eno določeno težo, hkrati pa ti, kot nobena druga, omogoča realizacijo vizije in ideje organizacije. Seveda je cena za to tudi odgovornost, zlasti tista pravna, ki pride s tem. To in podpisovanje papirjev. Ha ha.

Realno predsednik skrbi, da se planirane dejavnosti izvajajo v skladu z dogovori in ima pregled nad delom ostalih članov Upravnega odbora. Vsi člani Upravnega odbora delujejo v timu in pomagajo realizirati skupno vizijo društva, ki jo letno potrdi in sprejme skupščina. Predsednik pa je v tej enačbi tisti, ki zagotavlja, da se to tudi zares zgodi.

Predsednik je ob tem tudi edini zunanji zastopnik društva in skrbi za vso zunanjo komunikacijo društva. V ta namene je zaželena pravilna raba slovenskega jezika, kar se hitro pozabi. Če se zanimaš za ta položaj, je dobro, da si primarno motiviran/a z dobrimi idejami in udejanjanjem le-teh v timu in ne s čim drugim. Zaželene lastnosti kandidata pa so skrbnost, fleksibilnost, strpnost, razumnost in še kakšna.

Podpredsednik

Funkcija podpredsednik zveni malo scary. Ne pove veliko o tem kaj podpredsednik dejansko počne. Bom le pomočnik predsedniku in mu nosil kavo, medtem ko ima napade megalomanije? Ali stal v kotu in čakal, da predsednika ustrelijo, da lahko prevzamem oblast?

Kot podpredsednik sem ugotovil, da je podpredsednik zelo zanimiva in hvaležna funkcija. Trajna, celoletna naloga je skrb za prejemanje in pošiljanje pošte. Ta ti vzame od pol ure na teden pa vse do treh ur, ko se odprejo prijave za mednarodne izmenjave in je nabiralnik poln. Ostalo pa zavisi od tebe, kako aktiven želiš biti. Lahko organiziraš in vodiš kakšen dogodek, ki ga organizira UO (brucovanje, božični koncert, docfest) ali pa le pomagaš pri organizaciji in izvedbi. Pomagaš kjer te potrebujejo in si na lep način punčka za vse. In ker pomagaš vsem, poznaš vse in veš vse.

Kot podpredsednik sem v tem mandatu pomagal pri mnogo projektih in dogodkih, ki jih je preveč za tale dopis. Največja naloga, ki sem jo opravil je, da sem organiziral božični koncert in to je bila izkušnja, ki je zlepa ne bom pozabil. Kako naporno je organizirati ljudi, sprejeti odgovornost na svoja ramena ter kako čudovito je, ko se vse izteče kot po maslu.

Generalni sekretar

Poimenovanje funkcije pravzaprav ne pove veliko o delu, ki ga opravljam. Primarna naloga je skrb za finance. Plačevanje, izplačevanje, izstavljanje računov, povračilo potnih stroškov ter pregled nad celotnim finančnim delovanjem društva. Za nemoteno opravljanje dela je potrebna dobra komunikacija s predsednikom in vodjami projektov. Potrebno je dobro poznavanje statuta in zakonov, ki se nanašajo na naše delovanje. Pri tem seveda nisem sama, vedno mi ob strani stoji predsednik in računovodska služba.

Tako kot ostali člani UO sodelujem pri organizaciji in izvedbi DŠMM dogodkov in skrbim za to, da sem na tekočem z dogajanjem na vseh področjih delovanja društva. Funkcija generalnega sekretarja s seboj prinese veliko odgovornosti, potrebna je marljivost pri delu in dobra organizacija, saj se včasih nabere kar precejšen kup obveznosti.

Delo v društvu mi je dalo ogromno izkušenj na področju timskega dela, komunikacije in dela z ljudmi, prav tako sem pridobila veliko novih poznanstev in prijateljstev.

Vodja projektov

Pod to funkcijo si nekako na najbolj dinamičnem mestu v upravnem odboru, saj si ti tisti, ki koordiniraš dogajanje vseh projektov pod okriljem DŠMM-ja, ki pa jih milo rečeno ni tako malo. Si v nenhnem kontaktu z vodjami projektov, katerim poskušaš s pomočjo nasvetov s strani ostalih članov UO na najboljši način pomagati pri izvedbi in nadaljnem idejnem razvoju njihovega projekta. Da smo vsi v društvu na tekočem glede dogajanja, vsak mesec zbereš poročila o delu pri posameznem projektu in skličeš mesečni sestanek, kjer se o tekočih zadevah in morebitni problematiki vsi skupaj pogovorimo.

Tako kot pri ostalih funkcijah v UO, pa definitivno ne delaš samo tistega, kar je v opisih funkcije. Med drugim je vodja projekta dobil tudi čast organizacije največje medicinske čage v letu aka. Brucovanja (kar fyi. zna priti zelo prav), kot pomoč pa je vskočil tudi pri marsikaterih drugih zadevah, ki so se tekom leta odvijale v društvu, spekter katerih se giblje od promocije, snemanja filmčkov do občasnega lektoriranja newsletterja.

Delo na tej funkciji ti vsekakor popestri življenje saj poleg ogromne količine izkušenj, dobro spoznaš še vse glavne krivce za obštudijsko dejavnost, ki pa vedno najdejo neko stvar, ki te zaposli na tak ali drugačen način.

Vodja marketinga

V slovenščini besedi marketing najbolj ustreza beseda trženje, to pa zgolj deloma opisuje moje naloge v preteklem letu. Kaj sem delal je zagotovo največ članov opazilo preko facebook-a, spletne strani in newsletter-ja, saj sem vas preko objav poskusil čim bolj obveščati o tem, kar smo delali in vas pritegniti k sodelovanju.

Skupaj z drugimi člani sem organiziral poizpitno 80′, spoznavno in še katero drugo čago. Sodeloval sem pri promociji in organizaciji drugih dogodkov in bil projektom na razpolago pri njihovih dejavnostih. Pomagal sem pri pridobivanju sponzorjev in donatorjev. Uspešno smo kandidirali na razpisih za sofinanciranje dejavnosti. Imel sem tudi možnost sodelovati na mednarodnem nivoju in predstavljati društvo na dogodkih evropske zveze društev študentov medicine (EMSA).

Za naloge katere opravljam je dobro biti malo podjetnik in razmišljati o tem, kako študente pritegniti k sodelovanju v društvu. Spremljati moraš različne razpise in iskati potencialne sponzorje in donatorje.

Zakaj sem se odločil za to? Ker je samo študirati včasih premalo. Preko društva lahko realiziraš marsikatero idejo in poleg tega še delaš nekaj kar rad delaš.

Kaj sem se v zadnjem letu naučil? Improvizirati, ko tudi najboljši načrt spodleti.

Član nadzornega odbora

Za člana nadzornega odbora iščemo posameznika, ki dobro pozna delovanje Društva, se je že več let udejstvoval ali pri projektih ali v upravi in premore dobro mero razsodnosti, pravičnosti in strpnosti, s kančkom smisla za humor.

Če se zanimate za katerokoli izmed funkcij, prosimo, da pišete na info@medicinec.si in se lahko dogovorite za sestanek s pristojnimi za informacije, lahko pa tudi preko maila odgovorimo na vsa vaša morebitna vprašanja. Veseli bomo vašega povpraševanja in interesa.

Razpis volitev 2014

Pravilnik o volitvah DŠMM

Statut DŠMM