V sredo, 25. 2. 2015, bo ob 17. 30 uri v Mariboru potekala 3. redna skupščina Zveze študentov medicine Slovenije.

 

Predviden dnevni red skupščine:

 • Otvoritev skupščine
 • Izvolitev delovnega predsedstva
 • Potrditev dnevnega reda
 • Poročilo IO 2014
 • Poročilo NO 2014
 • Pravilniki
 • Predstavitve kandidatov za NO in vodje odborov
 • Volitve kandidatov za NO in vodje odborov
 • Plan dela 2015
 • Finančni plan 2015
 • Razno

 

Razpis skupščine

Razpis volitev

Kandidaturni list