V sredo, 25. februarja, bo ob 14.45 uri potekala 12. redna skupščina Društva študentov medicine Maribor.

 

Predlagani dnevi red zasedanja:

  • ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika;

  • potrditev dnevnega reda;

  • letno delovno in letno finančno poročilo;

  • letni delovni in letni finančni načrt;

  • obravnava pravnih aktov;

  • razno.

 

Vabimo vas, da se skupščine udeležite v čim večjem številu.

 

Sklic