Na 4. redni skupščini nista bila izbrana vodja odbora za izmenjave – NORE in vodja odbora za

treninge mehkih veščin (TSDD). Izvršni odbor Zveze 2015 je pooblastil Izvršni odbor Zveze 2016, da

najde vršilca dolžnosti za obe funkciji. Trajanje mandata vršilca dolžnosti bo od 1. 1. 2016 do

skupščine, na kateri bo izvoljen kandidat, vendar najkasneje do 31. 12. 2016.

Razpisana mesta:

– Vršilec/ka dolžnosti vodje odbora za izmenjave – NORE

– Vršilec/ka dolžnosti vodje odbora za treninge mehkih veščin (TSDD)

Za vse potrebne informacije si preberite še razpis, priložen spodaj!

Razpis