Združenje za perinatalno medicino (ZPM) pri SZD bo na Novakovih dnevih 3.-4. junija 2016 podelilo nagrado Mojce Novak za najboljšo klinično raziskavo s področja perinatologije. Nagrado, ki je namenjena študentom in specializantom, smo poimenovali po mladi zdravnici in raziskovalki, ki nas je po dolgotrajnem boju z boleznijo prezgodaj zapustila.

Kandidati naj pošljejo svoja dela na naslov martina.peclin@kclj.si  do 31.3.2016. Dela morajo biti pripravljena v pisni obliki kot povzetki (do največ 1500 besed). Ocenila jih bo tričlanska strokovna komisija ZPM (Darja Trošt, dr.med., dr. Irena Štucin Gantar, dr.med. in dr. Miha Lučovnik, dr.med.). Komisija bo ocenjevala strokovnost, jasnost, klinično uporabnost in odmevnost poslanih del. Najboljše delo bo nagrajeno z udeležbo na izobraževanju s področja perinatologije.

 

Mag. Lili Steblovnik, dr. med.

Tajnica Združenja za perinatalno medicino pri SZD