Dragi člani Zveze študentov medicine Slovenije!

 

Izvršni odbor Zveze študentov medicine Slovenije v skladu s 23. členom Statuta Zveze študentov medicine Slovenije sklicuje 5. redno skupščino Zveze študentov medicine Slovenije. Skupščina bo potekala v sredo, 24. februarja 2016, ob 17.00 uri na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

Predlagani dnevni red 5. redne skupščine:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Pravila zasedanja
 4. Potrditev dnevnega reda 5. redne skupščine ZŠMS
 5. Potrditev zapisnika 4. redne skupščine ZŠMS
 6. Pravilniki
 7. Spremembe statuta ZŠMS
 8. Poročilo MU 2015
 9. Predstavitev kandidatov za volitve
 10. Volitve
 11. Plan dela 2016
 12. Finančni plan 2016
 13. Razno
 14. Zaključek skupščine

Vsi dokumenti bodo posredovani v skladu s pravilniki in poslovniki Zveze.

Lep pozdrav

Ines Kebler, predsednica ZŠMS

 

Sklic 5. redne skupščine

Razpis volitev MU

Kandidatura

Kandidaturni list