Na podlagi 1. odstavka 20. člena Statuta Društva študentov medicine Maribor, Upravni odbor Društva študentov medicine Maribor objavlja:

SKLIC 14. REDNEGA ZASEDANJA SKUPŠČINE DRUŠTVA ŠTUDENTOV MEDICINE MARIBOR.

14. redno zasedanje Skupščine Društva študentov medicine Maribor bo potekalo v torek, 23. februarja 2016, ob 14. 45. uri na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru (Taborska ulica 8, 2000 Maribor), predavalnica 2N20 (v primeru spremembe predavalnice, vas obvestimo). Sklic skupščine in predlagani dnevni red se nahaja v prilogi. Vabljeni vsi člani društva!

PRILOGA

Gradivo za skupščino