Pozdravljeni!

Izvršni odbor Zveze Študentov Medicine Slovenije 2017 je po pooblastilu IO ZŠMS 2016 na 1. izredni seji 22. 12. 2016 potrdil odprtje klica za funkcije v izvršnem odboru in moštvu uradnikov, ki so po 5. redni skupščini ostale nezasedene.

Izvršni odbor razpisuje klic za vršilca dolžnosti:
– podpredsednika ZŠMS,
– vodja odbora za projekte ZŠMS,
– vodja odbora za treninge ZŠMS.

Kandidati morajo za uspešno prijavo poslati:
– Izpolnjen kandidaturni list (obrazec v prilogi),
– Po želji življenjepis (če ni vključen v kandidaturnem listu),
– Potrdilo predsednika matičnega društva (obrazec v prilogi),

na naslov secgen@slomsic.si do najkasneje 30. 12. 2016, 23:59.

Izvršni odbor bo na drugi izredni seji 2. 1. 2017 kandidature pregledal in na podlagi izpolnjenih dokumentov izbral vršilce dolžnosti. Kandidati bodo o izbiri obveščeni še isti dan. Trajanje mandata vršilca dolžnosti bo od izvolitve do naslednje redne skupščine, na kateri bo izvoljen kandidat oziroma najkasneje 31. 12. 2017

Za vsa morebitna vprašanja se lahko obrnete na predstavnika društva: Boštjan Krapež ali na predsednico ZŠMS 2017: Katja Čehovin.

Kratek opis nalog nezasedenih funkcij:
Podpredsednik:
Delo zajema vodenje mednarodnih delegacij na srečanja IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations), katere član je Zveza. Srečanja potekajo trikrat na leto: marca (Budva, Črna gora), aprila (Turčija), avgusta (Tanzanija). Na teh srečanjih se podpredsednik udeleži sej predsednikov in večernih skupščin, kjer se sprejemajo sklepi, volijo člani izvršnih odborov, podpisujejo pogodbe za sodelovanje z drugimi organizacijami itd.
zakaj je delo zanimivo?
Poleg vsega tega imaš možnost spoznati ogromno ljudi, načinov dela, ukrepanja v javnem zdravju in medicinskem izobraževanju v različnih državah. Možnost imaš sodelovati v predlogih za zagovorništvo in se spoznati z delovanjem in načinom odločanj drugih partnerskih organizacij, kot je SZO, svetovno zdravniško združenje in podobno
(poleg vsega so slovenske delegacije na srečanjih zelo zabavne, sploh, ko se odločijo vsem ostalim odpeti nabor slovenskih narodnih pesmi).

 

Vodja odbora za projekte
Delo zajema povezovanje projektnega delovanja v DŠMS in DŠMM. Vodja odbora za projekte naj bi koordiniral nacionalne projekte, pomagal pri povezovanju projektov, ki se odvijajo tako v DŠMS kot DŠMM in poskrbel za podporo pri izobraževanju in vzpostavljanju novih projektov.
zakaj je delo zanimivo?
Ta funkcija poteka v bližnjem sodelovanju med obema vodjama projektov in s tem spoznavanje svojih kolegov, njihovih interesov in potreb v Ljubljani in Mariboru. Za vse, ki vas zanima bolj klinično področje vas lahko razveselimo s tem, da imata obe društvi veliko zanimivih aktivnosti s področja klinike, katerih v drugem društvu ni organiziranih na ta način in ste lahko ravno vi tisti, ki omogočite, da se te aktivnosti začnejo izvajati tudi v drugem društvu.

 

Vodja odbora za treninge mehkih veščin
Do zdaj ste imeli verjetno že vsi možnost slišati ali udeležiti se treningov mehkih veščin (javno nastopanje, teambuilding…). Trenerji, ki to izvajamo smo člani DŠMS ali DŠMM, vodja odbora za treninge pa je tisti, ki poskrbi, da se treningi redno evidentirajo, da se vzpostavi baza za trenerje, da so kontakti in aktivnost trenerjev znana in urejena v dokumentu in tu in tam posreduje kakšen klic za trening za nove trenerje mehkih veščin, ki ga dobi na mail.
zakaj je delo zanimivo?
1. Trenerji smo zelo zanimive in večino časa (razen med izpitnim) zelo prijetne osebe, pripravljene pomagati tistemu, ki se bo javil za to mesto,
2. Treningi mehkih veščin so za študente medicine zelo pomembni (ekipno delo, vodenje, javno nastopanje, time management) tako za študij, kot za opravljanje poklica, ravno zato je potrebno, da se izvajajo ob tehnični pomoči vodje odbora, ki to koordinira,
3. Novi vodja odbora bo imel možnost snemati in opazovati (in seveda tudi sodelovati) pri snemanju energizerjev (kratke pesmice, katere pogosto spremlja gibanje), za kar zagotavljamo vsaj 2 uri sprostitve in smeha.

 

PRILOGE: