Pozdravljeni!

Na 15. redni skupščini DŠMM, ki je potekala 29. novembra, sta ostali nezapolnjeni mesti za funkciji UO:

  • Vodja projektov
  • Vodja marketinga

Ker želimo delovanje Društva in UO v prihodnje nadaljevati v čim bolj polni kapaciteti, je UO na svoji 2. izredni seji sprejel sklep, da se razpiše klic za vršilce dolžnosti (v nadaljevanju VD) za omenjeni funkciji.

Kdo lahko kandidira?

Vsak član DŠMM, ki v preteklosti ni bil razrešen iz katere od funkcij UO ali NO lahko kandidira za položaj VD.

Kakšne so dolžnosti VD?

Enake kot za s strani Skupščine izvoljene funkcionarje glede na 32. člen statuta DŠMM.

»Vodja projektov skrbi za projektno aktivnost Društva, v okviru katerega sklicuje in vodi sestanke z vodjami projektov, koordinira delo projektov in opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega Statuta in drugih aktov Društva. Vodja projektov je za svoje delo odgovoren Predsedniku. 

Vodja marketinga skrbi za prepoznavnost Društva med študenti in javnostjo ter trži društvene projekte in aktivnosti Društva za potrebe izvajanja le-teh. Vodja marketinga opravlja še druge naloge, ki izhajajo iz tega Statuta in drugih aktov Društva. Vodja marketinga je za svoje delo odgovoren Predsedniku.«

Vsi člani UO pa seveda izpolnjujejo tudi letni načrt Društva in naloge, ki jih dodeli predsednik.

Okej, funkcije imajo torej dolžnosti. Kaj pa imam jaz od tega?

Poleg delovanja v ekipi in nabiranja ogromno koristnih izkušenj, prinašajo funkcije članov UO tudi nekatere druge ugodnosti. Ob koncu leta lahko po veljavnem pravilniku za izmenjave vsak član UO dobi do 10 točk za izmenjave v sklopu aktivnosti DŠMM, prednost pri izbiri za delegate na mednarodnih srečanjih, možnosti sofinanciranja na omenjenih mednarodnih srečanjih, vse ugodnosti aktivnih članov in še več.

Kdo izbere kandidata za VD?

Kandidata izbere trenutni upravni odbor Društva na svoji seji.

Kako dolg je mandat VD?

Mandat VD velja do izvolitve kandidata na mesto člana UO s strani Skupščine DŠMM, ki bo predvidoma prvih dveh mesecih naslednjega leta. Seveda lahko VD funkcije kandidira za funkcijo tudi na Skupščini.

Okej, hočem se prijaviti za VD ene od funkcij! Kako to naredim?

K razpisu je priložen obrazec za kandidaturo. Izpolnjenega z vsemi podatki pošlješ na uo@medicinec.si, v .pdf obliki, do nedelje, 18. 12. 2016 23.59 CET. Naslov e-maila naj bo »Kandidatura za VD vstavi ime funkcije«.

Vabljeni k prijavi vsi člani Društva, ki vas delovanje v upravnem odboru zanima in želite najbolj aktivno sooblikovati podobo in prihodnost društva. V primeru, da še nisi povsem prepričan/a, lahko pišeš na info@medicinec.si in zastaviš katerokoli vprašanje glede delovanja UO, Društva ali specifične funkcije. Z veseljem bomo odgovorili na vse poizvedbe.

K prijavi ste vabljeni vsi člani DŠMM, od 1. do 6. letnika!

PRILOGI:
Kandidatura 2016 VD 

Razpis VD 2016