Spoštovani člani!

V ponedeljek, 27. februarja 2017, bo ob 15.45 potekalo 16. redno zasedanje skupščine Društva študentov medicine Maribor.

Na skupščini se bo predstavilo vsebinsko in finančno poročilo za leto 2016 ter delovni in finančni načrt za leto 2017.

Na skupščini bodo potekale tudi volitve za nezasedena mesta:

Upravni odbor:

  • vodja projektov,
  • vodja marketinga.

Nadzorni odbor:

  • eno (1) mesto člana nadzornega odbora.

Za razpisane funkcije lahko kandidirajo vsi redni člani Društva študentov medicine Maribor, razen tistih, ki:

  • so v preteklosti bili disciplinsko razrešeni s katerekoli funkcije v kateremkoli organu DŠMM in/ali
  • so bili na kandidirano funkcijo žeizvoljeni trikrat.

Posameznik lahko kandidira le za eno razpisano funkcijo.

Posameznik na razpisane funkcije kandidira tako, da izpolni kandidaturni list in ga pošlje na e-poštni naslov kandidature@medicinec.si. Obrazec se nahaja v prilogi razpisa.

Kandidat prav tako izpolni priloženo predlogo za kandidaturo in jo priloži kandidaturnemu listu.

Kandidatura mora biti poslana na naslov kandidature@medicinec.si, najkasneje 7 dni pred 16. rednim zasedanjem Skupščine Društva študentov medicine Maribor, torej najkasneje do 20. 2. 2017, 23.59 CET.

Vsa potrebna dokumentacija se nahaja v prilogi spodaj.

Vsi člani Društva imamo volilno pravico, zatorej upamo, da se na skupščini vidimo v čim večjem številu!

Priloge:

Sklic 16. redne skupščine DŠMM

Razpis volitev_16. redna skupščina DŠMM

Opis_funkcij

Kandidaturni_list_2017

Kandidatura_2017

Gradivo za skupščino