Izvršni odbor Zveze študentov medicine Slovenije v skladu s 23. členom Statuta Zveze študentov medicine Slovenije sklicuje 7. redno skupščino Zveze študentov medicine Slovenije.

Skupščina bo potekala 21.2.2017, ob 18.00, na medicinski fakulteti v Mariboru.

Izvršni odbor Zveze študentov medicine Maribor pa v skladu s Pravilnikom o volitvah Zveze študentov medicine Maribor hkrati razpisuje volitve za nezasedena mesta v moštvu uradnikov.

Volitve bodo potekale na 7. redni skupščini Zveze študentov medicine Maribor.

Razpisana so mesta za:

Izvršni odbor:
a) Podpredsednik Zveze študentov medicine Slovenije

Odbor za treninge mehkih veščin:
a) Vodja odbora za treninge mehkih veščin (TSDD)

Odbor za projekte:
a) Vodja odbora za projekte (NPC)

Odbor za spolno in reproduktivno zdravje:
a) Vodja odbora za spolno in reproduktivno zdravje (NORA)

Nadzorni odbor:
a) 3 člani Nadzornega odbora (NO)

Kandidatura mora vsebovati:

  • motivacijsko pismo (v okviru izpolnjene kandidature);
  • življenjepis kandidata (poleg izpolnjene kandidature priloži podrobnejši življenjepis v posebnem dokumentu, npr. v obliki Europass CV);
  • plan dela (v okviru izpolnjene kandidature);
  • kandidaturni list, podpisan in ožigosan s strani zakonitega zastopnika članske organizacije.

Rok za oddajo kandidatur je 14.2.2017, do 23.59 CET. Kandidature pošljite na elektronski naslov: kandidature@slomsic.si.

Dokumenti:

Kandidatura-2017

Kandidaturni list-2017

Razpis volitev MU2017

Sklic 7. redne skupščine