Spoštovani!

Na 17. redni Skupščini Društva študentov medicine Maribor, ki je potekala 29. novembra 2017, je ostalo nezasedeno mesto za sledečo funkcijo v Upravnem odboru Društva za leto 2018:

  • Vodja projektov

Ker želimo delo v letu 2018 nadaljevati s polno ekipo, je Upravni odbor DŠMM na svoji 7. redni seji sprejel sklep, da se razpiše klic za VD (vršilca dolžnosti) za omenjeno funkcijo.

Kdo lahko kandidira?
Vsak član DŠMM, ki v preteklosti ni bil razrešen iz katere od funkcij Upravnega ali Nadzornega odbora lahko kandidira za pozicijo VD.

Kakšne so dolžnosti VD?
Glede na 32. člen statuta DŠMM:

“Vodja projektov skrbi za projektno aktivnost Društva, v okviru katerega sklicuje in vodi sestanke z vodjami projektov, koordinira delo projektov in opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega Statuta in drugih aktov Društva. Vodja projektov je za svoje delo odgovoren Predsedniku.”

Kot član Upravnega odbora pa seveda VD Vodje projektov sodeluje tudi pri izpolnjevanju letnega načrta Društva ter naloge, ki tem sovpadajo.

Funkcija ima svoje dolžnosti! Ima pa tudi svoje bonitete ;)
Poleg dela v mladi, motivirani ekipi in nabiranja ogromno koristnih izkušenj, prinašajo funkcije članov Upravnega odbora tudi svoje ugodnosti. Ob koncu študijskega leta lahko po veljavnem pravilniku za mednarodne medicinske izmenjave vsak član Upravnega odbora pridobi do 10 točk DŠMM, prednost pri izbiri za delegate na mednarodnih srečanjih, možnosti sofinanciranja na omenjenih mednarodnih srečanjih, vse ugodnosti aktivnih članov in še več!

Kdo izbere kandidata za VD?
Kandidata izbere Upravni odbor DŠMM 2017 na 8. redni seji Društva študentov medicine Maribor, ki bo predvidoma potekala 11. 12. 2017.

Kako dolg je mandat VD?
Mandat VD velja do izvolitve kandidata na mesto člana Upravnega odbora s strani Skupščine DŠMM, ki bo predvidoma v prvih dveh mesecih leta 2018. Seveda lahko VD funkcije za to pozicijo kandidira na tej Skupščini!

Smo te zgolj s tekstom pritegnili? – Povprašaj dodatno na info@medicinec.si ali do nas pristopi kar osebno! Smo prepričani, da boš nato le še prepričan v to! :) 

 

Kako se prijavim??
Spodaj je priložen obrazec za kandidaturo VD. Izpolnjen obrazec skupaj z vsemi podatki pošlji na uo@medicinec.si, v obliki PDF, do najkasneje: 11. 12. 2017 17.59!! Naslov e-maila naj bo “Kandidatura za VD Vodje projektov”.

K prijavi vabljeni VSI člani DŠMM, ki vas delovanje v Upravnem odboru zanima in si želite najbolj aktivno sooblikovati podobo ter prihodnost Društva! V primeru, da še vedno nisi prepričan/a, te še enkrat pozivamo, da nas kontaktiraš na info@medicinec.si in nas povprašaš o vsem. Na vprašanja bomo z veseljem odgovorili in ti pomagali pri odločitvi! :)

PRILOGA:

Kandidatura-2017-VD