O NASEKIPASE ŽELIŠ PRIDRUŽITI?KONTAKTUTRINKI Z DOGODKOV

Zgodovina:
Projekt se je razvil kot nadaljevanje projekta Pedilandija in je pod imenom Družabna vizita
pričel delovati marca leta 2016. Med letoma 2016 in 2017 je bila vodja projekta Karla
Makoter, v letu 2018 je projekt vodila Tjaša Teršek, v letu 2019 je vodja postala Janina Ulbl.

Namen:
Glavni namen projekta je popestritev časa, ki ga pacienti na psihiatričnih oddelkih preživijo v
bolnišnici. Poleg tega ozaveščamo o pomenu duševnega zdravja in skušamo zmanjšati
stigmatizacijo psihiatričnih bolezni. Naši ciljni skupini sta dve: prva so otroci in mladostniki na
Oddelku za otroško in mladostniško psihiatrijo, druga so starostniki na Oddelku za
geriatrično psihiatrijo.

Cilji:
– izvajanje delavnic za otroke in mladostnike na Oddelku za otroško in mladostniško
psihiatrijo UKC Maribor
– izvajanje delavnic za starostnike na Oddelku za geriatrično psihiatrijo UKC Maribor
– obisk oddelkov za psihiatrijo ob dogovoru z zdravniki
– organizacija filmskih večerov s psihiatrično tematiko

Način delovanja:

Za paciente na psihiatričnih oddelkih študenti medicine organiziramo delavnice, kjer
ustvarjamo dekorativne izdelke, se igramo družabne igre, se pogovarjamo in družimo.
Delavnice potekajo enkrat na teden izmenjanje na obeh oddelkih. Pacientom tako ponudimo
kvaliteten način preživljanja prostega časa. Tudi za študente medicine so delavnice pogosto
sproščujoče, poleg tega pa razvijajo svoje komunikacijske in socialne spretnosti. Za člane
projekta smo organizirali tudi obisk obeh psihiatričnih oddelkov. Tam so nas sprejeli
zdravniki, nam razkazali oddelek in razložili o svojem delu. Za člane projekta smo priredili
filmske večere, kjer smo si ogledali film s psihiatrično vsebino in se o njem pogovorili.

Na delavnicah izdelujemo jesensko in zimsko dekoracijo, praznujemo noč čarovnic,
izdelujemo novoletne voščilnice in okrasimo smrekico, barvamo pirhe za veliko noč in
okrasimo za pomlad in poletje.

Člani projekta enkrat tedensko obiščejo otroke na Oddelku za otroško in mladostniško
psihiatrijo in starostnike na Oddelku za geriatrično psihiatrijo.

Organizacijska ekipa projekta v letu 2019/2020: Nina Greif, Rebeka Koren, Maja Sever, Urška Ogrizek

Vodja projekta v letu 2019: Janina Ulbl

Pri projektu sem sprva sodelovala samo na delavnicah, nato sem se pridružila organizacijski
ekipi. Področje delovanja projekta me je zelo zanimalo, prav tako sem imela ideje in
motivacijo za projekt, zato sem prevzela mesto vodje. Z organizacijsko ekipo in člani projekta
se trudimo za sprotno izvedbo delavnic in drugih aktivnosti.

K projektu vabljeni vsi, ki vas zanima področje psihiatrije in ki želite otrokom in starostnikom
polepšati čas v bolnišnici. Sodelujejo lahko vsi študenti od 1. letnika naprej. K projektu se
lahko vključite oktobra na stojnici na Docfestu ali pa kadarkoli tekom študijskega leta. Pišite
nam na e-mail naslov ali na Facebook stran. Morebitni strahovi in pomisleki so odveč, saj za
nove člane organiziramo uvajalne delavnice, poleg tega pa so na delavnicah vedno zraven
tudi starejši študenti z nekaj več izkušnjami. :)

Projekt promoviramo v začetku oktobra s stojnico na DocFestu, kjer se nam lahko pridružijo
tudi novi člani.

E-mail naslov: druzabnavizita@medicinec.si

Telefonska številka: 031 255 640 (Rebeka Koren, vodja projekta)

Facebook stran: https://www.facebook.com/Dru%C5%BEabna-Vizita-135648296476905/