O NASGALERIJA DOGODKOVSE NAM ŽELIŠ PRIDRUŽITI?EKIPA IN KONTAKTGRADIVAO DELAVNICAH

KAKO JE PROJEKT NASTAL IN KAJ POČNEMO?

Projekt Epruvetka je bil ustanovljen leta 2010 na željo študentov Medicinske fakultete v Mariboru z namenom širjenja ideje o darovanju. Prvotno vodilo projekta je bila promocija pomembnosti darovanja krvotvornih matičnih celic (KMC), kasneje pa sta se pridružili še dve področji darovanja – darovanje krvi in organov ter tkiv. Sodelujemo s Centrom za transfuzijsko medicino UKC v Mariboru, Rdečim Križem Slovenije, Slovenija Donor, Slovenskim združenjem bolnikov z limfomom in levkemijo (Daj se na seznam) in Slovenija Transplant. Pri projektu želimo približati pomembnost darovanja krvi, organov in KMC, razbijati mite o darovanju, ki marsikoga odvrnejo, ter predvsem poudariti pomembnost darovanja pri reševanju življenj najrazličnejših skupin bolnikov in dejstvo, da nikoli ne vemo, kdaj bo darovalca potreboval kateri izmed nas. Ker tematika darovanja še vedno predstavlja tabu temo, darovalcev pa primanjkuje, si z našim projektom prizadevamo vplivati na pozitivne spremembe v tej smeri. 

Svoje poslanstvo izpolnjujemo z delavnicami po srednjih šolah, kjer mladim predstavljamo pomen darovanja in jih predstavimo osnovne kriterije, kako postati darovalec. Prav tako smo aktivni tudi na študentskih krvodajalskih akcijah, kjer na stojnicah naši člani odgovarjajo na vprašanja študentov. V tem študijskem letu načrtujemo tudi ponovno izdajo Kompendija, kjer se po korakih skrivajo vse podrobnosti o darovanju. 

NAČIN DELOVANJA

Projekt Epruvetka že vrsto let v sodelovanju z Rdečim Križem območnega združenja Maribor izvaja predavanja po srednjih šolah po skoraj celotni Sloveniji. S srednješolci se pogovarjamo o darovanju krvi, krvotvornih matičnih celic in darovanju organov ter tkiv po smrti. Predstavimo jim najpomembnejše kriterije za darovanje ter na nazornih primerih prikažemo pomembnost le-tega. Aktivno sodelujemo tudi na študentskih krvodajalskih akcijah, ki jih organizirata Študentski svet Univerze v Mariboru in Študentska organizacija Univerze v Mariboru. Naša naloga na teh promocijah je, da se s študenti pogovarjamo, jih usmerjamo in odgovarjamo na možna vprašanja ter jih vzpodbujamo, da se vpišejo v register Slovenije Donor in Slovenije Transplant.

  • Docfest – vsako leto predstavimo naš projekt, vpisujemo tudi nove člane
  • Uvajalna delavnica – predstavitev projekta, izobraževanje naših članov za predavanja in promocije
  • Predavanja na srednjih šolah – predajanje znanja o krvodajalstvu, darovanju KMC in organov ter tkiv srednješolcem
  • Promocije na študentskih krvodajalskih akcijah – odgovarjanje na vprašanja, usmerjanje študentov, promocija registrov Slovenije Transplant in Slovenije Donor

                 

V naš projekt se lahko včlanijo vsi študentje Medicinske fakultete v Mariboru. Znotraj našega projekta lahko deluješ kot predavatelj na delavnicah po srednjih šolah in kot promotor na stojnicah. V mesecu oktobru vsako leto organiziramo uvajalno delavnico, na kateri natančno predstavimo potek predavanj ter novim članom posredujemo vso interno gradivo, ki ga potrebujete za uspešno delo.

S priključitvijo in delovanjem znotraj projekta pripomoreš k še boljšem ozaveščanju ljudi o pomembnosti darovanja krvi, KMC in organov. V Sloveniji na dan potrebujemo 300 do 350 krvodajalcev, število le-teh pa iz leta v leto upada, saj so krvodajalci predvsem starejši, ki kmalu ne bodo več mogli darovati zaradi starostne omejitve. Ljudi je potrebno spodbuditi tudi k vpisu v registra Slovenija Donor in Slovenija Transplant, saj je za darovanje organov v Sloveniji trenutno opredeljenih le 11.000 ljudi, pri darovanju KMC pa težavo predstavlja iskanje skladnega darovalca, zatorej večji register pomeni večjo možnost, da se darovalec dejansko najde. 

Za včlanitev lahko kontaktirate našo vodjo Anjo Ftičar. 

Pomembno je, da skopimo skupaj in s srcem pomagamo drug drugemu.

Daruj in rešuj!

Organizacijsko ekipo projekta Epruvetka sestavljajo: 

Vodja projekta ANJA FTIČAR

Anja kot vodja skrbi, da projekt deluje nemoteno in organizirano ter da vsak član svoje naloge opravlja dobro. Organizira dogodke in promocije in projekt povezuje z zunanjimi sodelavci in organizacijami. Je pravi naslov za vsa vprašanja ter želje po sodelovanjih. 

E-naslov: epruvetka@medicinec.si ali anja.fticar@student.um.si

Telefon: 070-284-033

Vodja delavnic NIKA JANČIČ

Nika skrbi za ključni del našega projekta – delavnice za srednješolce. S šolami se dogovarja za predavanja, jih usklajuje tako terminsko kot lokacijsko ter članom posreduje navodila, da se le-ti lahko odlično izkažejo na delavnicah. 

Vodja financ NEŽA HERNAUS

Neža ureja vse potne naloge, naročilnice in račune ter skrbi za naročanje materiala, ki ga znotraj projekta uporabljamo. 

vodja medijskih kanalov TJAŠA ZAVRŠKI

Tjaša skrbi za socialna omrežja našega projekta. Objavlja obvestila o prihajajočih dogodkih projekta ter fotografije iz naših delavnic in tako skrbi za prepoznavnost našega projekta v širši javnosti.

KJE NAS NAJDETE?
FACEBOOK: https://www.facebook.com/epruvetka

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/projekt_epruvetka/

Če te zanima karkoli več o tematikah, ki jih zajema naš projekt, lahko obiščeš naslednje spletne strani. 

https://www.ukc-mb.si/oddelki-službe-enote/skupni-medicinski-oddelki/center-za-transfuzijsko-medicino/za-krvodajalce

https://www.slovenija-transplant.si/

https://www.limfom-levkemija.org/

http://www.ztm.si/register-darovalcev/slovenija-donor/ 

Če pa se želiš vpisati v register darovanja krvotvornih matičnih celic, lahko to narediš kar iz udobja domačega kavča in klikneš na spodnji link. 

https://www.slovenijadonor.si

Za srednješolce izvajamo delavnice, ki pokrivajo tematike krvodajalstva, darovanja organov ter darovanja celic kostnega mozga. Predavanja so zastavljena interaktivno, radi vključujemo dijake na način, da jim postavljamo vprašanja. Predavanje traja od 45 min do 90 min, naši predavatelji pa z veseljem tudi odgovarjajo na morebitna vprašanja dijakov. Povpraševanje lahko pošljete na: epruvetka@medicinec.si