OSNOVNO

Kaj je DŠMM?

Društvo študentov medicine Maribor (DŠMM) je samostojno, prostovoljno, nepridobitno, nevladno in nepolitično združenje študentov medicine na Univerzi v Mariboru. Izvajamo tako projekte, ki so usmerjeni k javnosti, kot tudi takšne, ki so namenjeni članom. Poleg tega organiziramo tudi veliko dogodkov!

Kako je DŠMM organiziran?

Zakaj DŠMM?

DŠMM je glavna obštudijska organizacija na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Praktično karkoli se izvaja izvenštudijsko med študenti medicine v Mariboru, se izvaja znotraj DŠMM.

PROJEKTNA AKTIVNOST

Kaj je projekt DŠMM?

Projekt je organizirana aktivnost članov DŠMM, ki imajo jasno določeno področje delovanja, namen, cilje, ciljno populacijo, organizacijsko ekipo, finančni načrt in način izvedbe s časovno in krajevno opredelitvijo. Po domače pa so projekti glavni gonilni motori DŠMM, saj brez njih društvo ne obstaja.

Na katerih področjih delujejo projekti DŠMM?

DŠMM izvaja projekte na področjih javnega zdravja, izobraževanja, kulture, športa in mnogih drugih. Trenutno se aktivno izvaja 15 projektov, od ustanovitve DŠMM pa se je izvedlo že več kot 40 različnih projektov.

Lahko sodelujem pri projektih?

Seveda! Stopi v kontakt z vodjo (ali kontaktno osebo) projekta, za kontakte poglej na zavihek Projekti. Z veseljem te sprejmejo!

ČLANSTVO

Zakaj pa bi postal član DŠMM?

Da se družiš s sošolci, da ustvarjaš kar želiš, da delaš koristno drugim, da dviguješ moralo študentov. Člani društva se lahko priključijo projektom in izvajajo razne delavnice na področju osveščenosti javnost o različnih zdravstvenih težavah. Člani lahko začnejo nov projekt in ustvarijo nova obzorja študentom ali javnosti. Člani dobijo posebne ugodnosti ob izvajanju glavnih projektov društva. Člani lahko koristijo skupno pisarno DŠMM. Člani so obveščeni o vseh pomembnih in uporabnih zadevah med študenti MFUM. Če te opis ni prepričal, vprašaj svoje starejše prijatelje študente MF UM zakaj smo praktično vsi člani DŠMM.

Kako pa postanem član DŠMM?

Na DocFest-u (prvi študijski dan) najdeš stojnico ‘UO’ in zaprosiš za pristopno izjavo. Izjavo izpolniš v eni minuti in jo vrneš osebi na stojnici UO. Drugače pa lahko kontaktiraš kogarkoli iz Upravnega odbora (UO), ki vam bo povedal kako se včlanite. Enkratna včlanitev stane 5 €, včlanjeni ste do konca svojega študija na MF UM, nato članarine več NI.