FMSA je kratica za The International Federation of Medical Students Assosiations oziroma Mednarodna zveza združenj študentov medicine, ki je bila ustanovljena leta 1951. Gre za eno najstarejših in največjih neprofitnih študentskih organizacij na svetu, katere del je do sedaj že več kot 1.3 milijona študentov medicine iz 129 držav sveta.

Vizija IFMSA je ustvariti svet, v katerem se vsi študentje medicine združujejo za dobrobit globalnega zdravja ter so opremljeni z znanjem, veščinami in vrednotami, ki jih opolnomočijo, da lahko v prihodnosti prevzamejo vodilne vloge v zdravstvu tako na lokalni kot globalni ravni. 

Delovanje v IFMSA spodbuja sodelovanje študentov ne glede na geografske, socialne, kulturne, verske, rasne, spolne in politične razlike. Na ta način bodoči zdravniki širom sveta postajajo vse bolj kulturno ozaveščeni, hkrati pa sta jim omogočeni tako osebnostna rast kot napredovanje na strokovnem področju, ki jim lahko odpreta vrata v svet.

Društvo študentov medicine Maribor je preko Zveze študentov medicine Slovenije (ZŠMS), katere del je tudi društvo iz Ljubljanje (DŠMS), vključeno v IFMSA kot NMO (National Member Organization) SloMSIC.

IFMSA ponuja mnogo možnosti za sodelovanje študentov. Poleg izmenjav, ki so med študenti najbolj priljubljene, se tekom celega leta izvajajo predvsem delavnice in projekti v sklopu šestih odborov, ki se osredotočajo na glavne zdravstvene tematike in interese študentov medicine. Vsako leto sta organizirana tudi dva večja dogodka – March meeting (MM) in August meeting (AM), ki se ju udeležijo študenti iz celega sveta in malo manjše dogodke kot je npr. EuRegMe,ki so organizirani na regijski ravni. Vseh teh pa se slovenski študentje medicine udeležimo kot delegacija SloMSIC, katere del smo tako študentje iz mariborske kot ljubljanske medicinske fakultete.

Če te zanima več o IFMSA in sodelovanju v njej, te vabimo, da nas kontaktiraš ali obiščeš njihovo spletno stran. Večina dogodkov in mednarodnih priložnonsti, ki jih omogoča IFMSA, pa je deljena tudi na naših socialnih omrežjih.

Lokalni koordinator (Local Coordinator – LC): lc.maribor@zsms.si

Spletna stran IFMSA: https://ifmsa.org

Dodaj odgovor