O NASGALERIJA DOGODKOVSE NAM ŽELIŠ PRIDRUŽITI?EKIPA IN KONTAKTGRADIVAO DELAVNICAH

Vsi smo si v času odraščanja želeli jasne in razumljive informacije v povezavi s spolnostjo. Tako je tudi dandanes spolnost še vedno tema, o kateri si mladostniki želijo izvedeti več, predvsem v okviru šolskega izobraževanja. Vendar se o njej tako najstniki, kot odrasli težko pogovarjamo medgeneracijsko, spolna vzgoja pa velikokrat pristane izven učnih načrtov ali pa je v okviru formalnega izobraževanja slabo izpeljana. Ravno zaradi takih okoliščin in lahko dostopnih informacij na internetu mladi vedno večkrat posegajo prav po le-teh. Ob tem pa se moramo zavedati, da so informacije, pridobljene na svetovnem spletu, velikokrat strokovno nepreverjene in nekorektne. 

Tukaj nastopi naš projekt, katerega primarni cilj je na eni strani zmanjševanje tabujev, ki so povezani s spolnostjo, po drugi strani pa tudi želja po zmanjšanju negativnih posledic v povezavi s spolnostjo, kot so nezaželena nosečnost ali spolno prenosljive okužbe. Izobraževanje poteka v okviru neformalnega izobraževanja in podajanja informacij med vrstniki, kar za učence ustvari sproščeno okolje, v katerem lahko brez zadržkov govorijo o spolnosti in si razjasnijo vprašanja. 90-minutno delavnico vodita praviloma dva inštruktorja, ki skozi PowerPoint predstavitev razvijata diskusijo o izbranih temah, povezanih s spolnostjo. Poleg delavnic smo leta 2020 razdelili 8000 kondomov, na akcijah ob Mednarodnem dnevu boja proti HIV pa v letih 2021 in 2022 več kot 10.000. Ukvarjamo se tudi z zmanjševanjem stigme, ki se še vedno giba okoli AIDS pozitivnih ljudi ter ljudi, ki pripadajo LGBTQ+ skupnosti. Stigma, povezana z AIDS-om je namreč še vedno prevečkrat kriva za odločanje mladih proti testiranju na HIV. Tudi LGBTQ+ skupnost učencem ter širši javnosti na stojnicah predstavimo na način, ki poskuša zmanjšati diskriminacijo še vedno zelo marginalizirane manjšine v Sloveniji, ki so jim v vsakodnevnem življenju velikokrat še vedno prikrajšane osnovne človekove pravice ali pa skupnost na njih še vedno ne gleda kot na enakopravne člane družbe.5 

V času COVID-19 smo se preusmerili predvsem na socialna omrežja Instagram in Facebook, kjer smo z infografikami dosegli mesečno tudi več kot 20.000 uporabnikov. 

SEKSINŠTRUKTORJI

Seksinštruktorji so naši člani, ki predstavljajo varno spolnost učencem osnovnih in srednjih šol. Predstavitev poteka s pomočjo Powerpointa, na voljo pa so tudi smernice, v katerih je predstavljena celotna tematika, da se lahko člani na predavanje dobro pripravijo. V letu 2023 načrtujemo tudi motivacijsko-izobraževalni vikend, kjer se bodo naši inštruktorji dodatno izobrazili. 

CILJI

Naši primarni cilj pri učencih je doseči, da:

  • se zavedo, kako zelo pomembna je zaščita pri spolnem odnosu ter da se zavedo posledic, ki jih nezaščiten spolni odnos lahko prinese (spolno prenosljive bolezni, nezaželena nosečnost)
  • se naučijo, kako pravilno uporabljati kondom
  • ločijo med spolnostjo, ki jo prikazujejo mediji in spolnostjo v praksi
  • spoznajo vrednote, ki spolnost naredijo lepšo

Naši sekundarni cilji pa so:

  • zmanjšati število okuženih s spolno prenosljivimi boleznimi
  • zmanjšati število neželenih nosečnosti
  • zmanjšati nestrpnost nad LGBT skupnostjo

Svetovni dan boja proti AIDS-u (1.12.) obeležujemo z nacionalno akcijo, kjer v rdeče osvetlimo zgodovinske objekte in jih opremimo z rdečo pentljo.

Večkrat letno se podružimo in pozabavamo v okviru LIS kvizov, kjer se člani pomerijo v znanju. Najboljši pa prejmejo tudi manjše nagrade.

Organiziramo cepilne dneve za HPV.

Vsako leto se na začetku študijskega leta predstavimo tudi v okviru dogodka Docfest.

KDO SODELUJE PRI PROJEKTU

Pri projektu Ljubezen in spolnost sodelujemo študentje medicine, ki predavamo spolno vzgojo po osnovnih šolah. Projekt smo izdelali, ker menimo, da se učenci in dijaki lažje odprejo nam kot pa svojim učiteljem biologije, medicinskim sestram ali staršem, ter da bodo z veseljem sodelovali, saj poskušamo nastopiti kot prijatelji. V sproščenem vzdušju učencem zadnjih razredov osnovnih šol (8., 9.) in srednjih šol (1. in 2. letnik) predstavimo teme, za katere menimo, da so za njih v tem obdobju pomembne in jim bodo pomagale k pravim odločitvam o sebi. Naše domneve so vedno znova potrjene na uspešno izvedenih delavnicah. Vsako leto organiziramo stojnico AIDS, IDAHOBIT in HPV na MF UM, v Europarku in na glavnem trgu v Mariboru. Poleg tega poskušamo študente motivirati k sodelovanju z raznimi dogodki, kot so Movie night, razna predavanja o spolnosti, predavanja v povezavi z drugimi projekti in tudi s kongresi.

VABILO K SODELOVANJU

Vsako leto se naš projekt predstavi na DocFestu, kjer navdušimo nove člane za sodelovanje. Kmalu po DocFestu je organizirana prva uvajalna delavnica, v drugem polletju imamo še eno. Novi člani ste VEDNO dobrodošli! Priključite se nam lahko na uvajalni delavnici ali kadarkoli kasneje, bodisi s kontaktiranjem enega izmed članov ORG (glej člani ORG), pišete vodji projekta Otu Šolmanu ali pa nam lahko pišete direktno na Facebook, Instagram ali na mail (glej kontakte).

Zakaj se pridružiti prav nam? Ker imamo najbolj zanimivo temo, smo sproščena in odprta ekipa, ki rada sodeluje in se druži. Za naša predavanja je potrebno osnovno znanje o spolnosti, ki ga ima prav vsak izmed vas, dodatno pa ste izobraženi kako pravilno predati informacije in kako odgovoriti na vsa možna vprašanja. Osnovnošolci vas potrebujejo, da osvetlite njihov pogled na spolnost! Poleg zabavnih predavanj, na katerih vas vsi radi poslušajo, pa se lahko podružite in spoznate ostale člane na raznih zabavnih dogodkih.

Če vas mika organizacija dogodkov, kar pogumno pristopite in bomo našli skupno točko. Za vsakogar se nekaj najde pri našem projektu.

Vabljeni k sodelovanju, veseli vas bomo!

Vodja projekta – Oto Šolman

Vodja projekta mora imeti stalen pregled nad delom vseh članov projekta in se o vsem dogajanju redno pozanimati na mesečnih sestankih ORG ekipe. Delegira delo med posameznimi člani ORG ekipe in poskrbi, da so vse naloge ter cilji izpeljani in dovršeni. Za vsakega člana vodi evidenco ur in na koncu leta napiše letno poročilo in prijavo projekta. Skrbi tudi za urejenost omarice in Google driva in ima na podlagi tega pregled nad datotekami in promocijskim materialom.

Vodja financ – Anja Šegula

Naloge vodje financ so sprotno izpolnjevanje zahtevkov za izplačilo ob nakupu potrebščin za projekt, hramba originalnih računov v mapi LIS, pošiljanje zahtevkov za izplačilo generalnemu sekretarju DŠMM, sprotno izpolnjevanje potnih nalogov in dogovarjanje z generalnim sekretarjem DŠMM glede izplačila potnih stroškov, ki jih krijejo osnovne in srednje šole. Ob tem vodja financ išče nove donatorje ter ohranja stik z obstoječimi donatorji, pošilja prošnje za donacije posameznim projektom in za podporo letnemu planu. Njegova naloga je tudi sprotna skrb za zalogo kondomov za delavnice in za donacije drugih potrebščin. Odgovoren je za financiranje oblikovanja in tiska promocijskih materialov in za finančno podporo kongresom.

Vodja delavnic – Nika Pongračić

Vodja delavnic vodi seznam predvsem osnovnih in srednjih šol in občasno drugih institucij (študentski domovi), ki se zanimajo in želijo da bi se izvajale delavnice projekta Ljubezen in spolnost za njihove učence, dijake in študente. Vodja delavnic je v stiku s šolami, kjer se bodo delavnice izvajale, in se dogovarja za čas in kraj izvedbe, dovoljenja za fotografiranje in stroške prevoza. Vodi tudi evidenco o informacijah in datumih izvedbe. Dodatne naloge še zajemajo iskanje potencialnih šol oz. institucij za vključitev v del projekta. Ob predaji novi ORG ekipi v začetku oktobra novemu vodji delavnic preda evidenco delavnic ter ga opozori na prihajajoče delavnice. 

Vodja inštruktorjev – Zala Vipotnik

Vodja inštruktorjev skrbi za rekrutacijo in izobraževanje inštruktorjev ter za kvaliteto delavnic. Vodi interna izobraževanja in nanje povabi tudi zunanje predavatelje, nevladne organizacije in strokovnjake. Zasnuje načrt izobraževanja po priročniku projekta in skrbi, da inštruktorji pridobijo potrebne kompetence v skladu s cilji iz priročnika. Izvaja supervizije, pridobi feedback in v skladu z njim venomer optimizira delavnice. Si prizadeva za dolgoročno kakovost delavnic nacionalno  in na tem področju sodeluje tudi z drugimi organizacijami, ki so za to pristojne ter z ljubljanskimi kolegi iz projekta Virus. 

Vodja socialnih omrežij – Mišela Kraševec

Njena dolžnost je, da poskrbi za informativno in  zabavno promocijo projekta na socialnih omrežjih. Preveri instagram in facebook profil Ljubezen in spolnost, da preveriš kako ji to uspeva. 

Vodja dogodkov – Enej Vidovič

Njegova glavna naloga je vodenje različnih projektov in dogodkov, ki potekajo v okviru projekta Ljubezen in spolnost. Vodja projektov sodeluje pri organizaciji motivacijskega vikenda (vse od organizacijskih zadev kot same izvedbe programa motivacijskega vikenda). Je pobudnik novih dogodkov: kongresi, predavanja, filmski večeri s poučno vsebino.

Facebook: https://www.facebook.com/ljubezeninspolnost/

Mail:ljubezeninspolnost@medicinec.si

Instagram: https://www.instagram.com/ljubezeninspolnost/

Ker je Ljubezen in spolnost neprofitni projekt, je naše delovanje odvisno od sponzorjev in donatorjev. Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, ki nam omogočajo delovanje tako s prispevanjem denarnih kot materialnih sredstev:

Farmacevtski družbi MSD za donacijo. Ukvarjajo se z izdelavo kvalitetnih zdravil in cepiv, podprtimi z znanstvenimi dognanji, za več informacij o njihovem delovanju pa vas vabimo k obisku njihove spletne strani: http://www.msd.si/home/ 

Prvi specializirani trgovini za prodajo kondomov v Sloveniji in sicer Kondomanija, ki nam donira kondome za deljenje na vseh naših večjih dogodkih in ob vseh akcijah, ki jih izvedemo (Svetovni dan boja proti AIDS-u). Za več informacij o njihovi ponudbi pa vas vabimo k obisku njihove spletne strani: https://www.kondomanija.si/

Izobraževanje poteka v okviru neformalnega izobraževanja in podajanja informacij med vrstniki, kar za učence ustvari sproščeno okolje, v katerem lahko brez zadržkov govorijo o spolnosti in si razjasnijo vprašanja. 90-minutno delavnico vodita praviloma dva inštruktorja, ki skozi PowerPoint predstavitev razvijata diskusijo o izbranih temah, povezanih s spolnostjo. Pri tovrstnih predavanjih izhajamo iz stališča, da je izobraževanje učencev in dijakov o odgovornem spolnem vedenju in pravilni rabi kontracepcije, predvsem kondomov, lahko zelo učinkovita metoda za zmanjševanje rizičnega spolnega vedenja, ki je povezano s spolno prenosljivimi boleznimi in nezaželenimi nosečnostmi.

Več informacij o delavnicah in rezervacija termina je na voljo na emailu: ljubezeninspolnost@medicinec.si