Drage študentke in študenti medicine, kolegice in kolegi zdravniki,

po več kot petih letih dela je luč sveta končno ugledal priročnik – Medicinčnik. Napisan od študentov za študente. Namenjen je študentom medicine, pripravnikom in vsem, ki se jim zdi, da jim bo koristil. Olajšal naj bi klinične vaje, služil kot podpora in pomoč, nikakor pa ne kot nadomestilo za priporočeno študijsko literaturo. Razdeljen je na splošni del (anatomija, propedevtika) in na specialni del (klinična področja: interna medicina, kirurgija, ginekologija, …), vsebuje tudi referenčne vrednosti laboratorija v UKC Maribor in še mnogo več. Pri ustvarjanju je sodelovalo 33 študentov, katerim se na tem mestu še enkrat zahvaljujemo za njihov trud. Pri njihovem delu so jim bili v pomoč mentorji specialisti, tudi njim iskrena hvala. Brez vas danes tega priročnika ne bi bilo.

Odločili smo se, da priročnik izdamo v obliki e-knjige, saj menimo, da je tako dostopnost največja. Priročnik je brezplačen in na voljo vsem, ki ga želijo uporabljati. Kot za vso medicinsko literaturo velja tudi za ta priročnik, da avtorji za morebitne napake ne odgovarjajo, vse podatke pa uporabljajte po pameti.

Obilo veselja pri uporabi.

Urednika

Prenesi Medicinčnik (PDF)

Prelistaj na spletu

Iz vsebine

Naslovnica Začetek poglavja o plastični kirurgiji Anatomske skice Barvna slika očesa Tabele z referenčnimi vrednostmi Protokoli oživljanja

Zajeta področja

Splošni del

Osnove anatomije v skicah
Propedevtika

Interna medicina

Kardiologija
Pulmologija
Gastroenterologija
Nefrologija
Endokrinologija
Revmatologija
Hematologija

Kirurgija

Travmatologija
Ortopedija
Torakalna kirurgija
Kardiokirurgija
Žilna kirurgija
Abdominalna kirurgija
Urologija
Plastična kirurgija

Samostojna področja

Pediatrija
Ginekologija in porodništvo
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Infekcijske bolezni
Dermatovenerologija
Psihiatrija
Klinični nevrološki pregled
Anesteziologija

Dodatek

Referenčne vrednosti laboratorijskih preiskav
Postopki oživljanja
Diagnostika in ukrepanje pri nekaterih nujnih stanjih

Prenesi Medicinčnik (PDF)

Kontakt

Morebitne popravke, predloge za izboljšave, dobre ali slabe ideje, pohvale, graje in druge pripombe pošljite na info@medicinec.si. Z veseljem jih bomo pregledali in upoštevali.

Avtorske pravice

Medicinčnik je last Društva študentov medicine Maribor. Je intelektualna lastnina vseh avtorjev in urednikov. Vsebina je prosto dostopna in namenjena širši uporabi. Prosimo, da to pri uporabi upoštevate in ne kršite avtorskih pravic.