O PROJEKTURAZPISIUPORABNI DOKUMENTIPOROČILA

Kdo smo in kaj počnemo?

Projekt Mednarodne medicinske izmenjave Društva študentov medicine Maribor deluje znotraj mednarodne organizacije študentov medicine, ki povezuje več kot milijon študentov medicine iz 130 držav, na 6 celinah (IFMSA – International Federation of Medical Students’ Associations). V IFMSA smo vključeni preko Zveze študentov medicine Slovenije (povezava našega in ljubljanskega društva) pod imenom SloMSIC (Slovenian Medical Students’ International Comittee).

Ena izmed primarnih aktivnosti IFMSA so izmenjave študentov medicine v obliki enomesečnega kliničnega ali raziskovalnega dela. Izmenjave so bilateralne, zato je poglavitna naloga našega projekta kakovosten sprejem tujih študentov na izmenjavi v Mariboru, s čimer posredno omogočimo našim študentom izmenjavo v tujini. Tujim študentov zagotovimo bivanje, dva obroka dnevno, družaben program ter ustreznega mentorja na izbranem oddelku ali inštitutu, tako kot to storijo tudi države, ki gostijo naše študente. Prav tako vodimo našega študenta skozi postopek prijave na  mednarodno izmenjavo ter mu nudimo vse potrebne podatke in pomoč.

Zadnji razpisi projekta Mednarodne medicinske izmenjave

Razpis kliničnih in raziskovalnih izmenjav v študijskem letu 2023/24:

Več informacij:

 

Zala Kotnik Nik Slavic (LEO-out)
 vodja projekta (izmenjave@medicinec.si) koordinatorka za klinične izmenjave
koordinatorka za klinične izmenjave Local Exchange Officer for outgoing students 
Local Exchange Officer for incoming students leo-out.mb@slomsic.si
leo-in.mb@slomsic.si  
   
Julija Selak (LORE) Žan Šarenac (LEO-in)
koordinatorka za raziskovalne izmenjave koordinator za klinične izmenjave
 Local Exchange Officer on Research exchange
Local Exchange Officer for incoming students
lore.mb@slomsic.si
leo-in.mb@slomsic.si

Poročila

Poročila so dosegljiva na povezavi tukaj.

Več o izmenjavah v konkretnih državah lahko preberete v poročilih naših in ljubljanskih (klikni me!) študentk in študentov, ki so se izmenjave že udeležili.