bruc1Poslanstvo DŠMM

DŠMM skozi prostovoljno projektno delo združuje študente medicine v Mariboru. Cilji projektov so ozaveščanje javnosti o zdravstvenih problemih, vzpodbujanje kritičnega razmišljanja, izboljšanje informiranosti in aktiviranosti posameznikov ter nabiranje izkušenj ob konkretnem delu.

Vizija DŠMM

Članom nuditi nadstandardno možnost strokovnega in osebnega izpopolnjevanja ob študiju skozi druženje in povezovanje za višje dobro. Javnost ozaveščati o aktualnih problematikah javnega zdravstva in deliti znanje s širšo nestrokovno javnostjo. Biti strokovno prepoznani kot kvalitetno društvo, ki ima pozitiven doprinos k zdravstvu in izobraževanju v Sloveniji.

Zgodovina DŠMM

Leta 2004/2005 so začeli prvi študenti medicine v Mariboru svojo pot do diplome na Medicinski fakluteti UM. Kmalu pa so opazili, da znanje, pridobljeno na predavanjih, lahko predajajo naprej javnosti. Vsak mora imeti znanje o osnovnih zdravstvenih stvareh (na primer: oživljanje). Tako so se zbrali skupaj prijatelji sošolci in se odločili ustanovit drušvo, s katerim se bodo začele izvajati delavnice o javnem zdravstvu in prirejanju zaminivih dogodkov za člane društva (na primer brucovanje).

Društvo študentov medicine Maribor (DŠMM) je bilo ustanovljeno 4. maja 2005 na ustanovnem zboru trinajstih študentov prve generacije; uradni vpis DŠMM v register društev je bil dne 29.9.2005.

Že hitro po ustanovitvi so člani pričeli z aktivnim izvajanjem namena DŠMM: povezovanje študentov nove fakultete, spodbujanje in pomoč pri izboljšanju pogojev za študij in podobno.

S prihodom druge generacije študentov se je število članov DŠMM precej povečalo, prav tako pa je DŠMM pričel z izvajanjem projektov.

Iz leta v leto se je število članov večalo (danes 630), sočasno pa se je večalo tudi število projektov in drugih aktivnosti. Nekateri projekti so postali celoletni, drugi večletni, nekateri pa imajo status stalnih projektov, saj se izvajajo tako rekoč neprestano.

DŠMM tako danes predstavlja eno izmed aktivnejših in uspešnejših študentskih društev v mariborski regiji. Izvaja kvalitetne projekte za splošno populacijo, hkrati pa, v skladu z vizijo društva, skrbi za povezovanje vseh generacij študentov na Medicinski fakulteti UM, nudi strokovne izmenjave v tujini, pomaga pri nakupu študijske literature in študentom omogoča kvalitetno delovanje na področju obštudijskih aktivnosti.

Sedanje vodstvo, skupaj s starejšimi kolegi, ne dvomi, da DŠMM tudi v prihodnje ne bi ostala organizacija z visokim nivojem delovanja. Upamo, da bomo vse bodoče medicinke in medicince, pa tudi zdajšnje študente, uspeli pritegniti, da boste postali naši aktivni člani in dejavnosti društva popestrili z lastnimi idejami. Saj veste, društvo lahko stoji na lastnih nogah, le če so aktivni njegovi člani!


Osnovni podatki

Društvo študentov medicine Maribor
Taborska ulica 08
SI-2000 Maribor
TRR: SI56 04515-0001186915,  Nova KBM d.d.
Davčna številka: 33692386 (nismo zavezanci za DDV)
Matična številka: 2151901