Vizija DŠMM

Članom nuditi nadstandardno možnost strokovnega in osebnega izpopolnjevanja ob študiju medicine skozi povezovanje za višje dobro. Javnost na strokoven način ozaveščati o aktualnih problematikah javnega zdravstva in deliti znanje s širšo nestrokovno javnostjo. Biti strokovno prepoznani kot kvalitetno društvo, ki ima pozitiven doprinos k zdravstvu in izobraževanju v Sloveniji.

Poslanstvo DŠMM

DŠMM skozi prostovoljno projektno delo združuje študente medicine v Mariboru. Cilji projektov so ozaveščanje javnosti o zdravstvenih problemih, vzpodbujanje kritičnega razmišljanja, izboljšanje informiranosti in aktiviranosti posameznikov ter nabiranje izkušenj ob konkretnem delu.

Več o strukturi, delovanju in zgodovini društva si lahko preberete tukaj.