Vizija DŠMM

Članom nuditi možnost dodatnega strokovnega in osebnega izpopolnjevanja ob študiju, skozi druženje in povezovanje v dobro širše skupnosti. Javnost ozaveščati o aktualnih problematikah javnega zdravstva in deliti znanje s širšo nestrokovno javnostjo. Biti strokovno prepoznavni kot kvalitetno društvo, ki ima pozitiven doprinos k zdravstvu in izobraževanju v Sloveniji.

Poslanstvo DŠMM

DŠMM skozi prostovoljno projektno delo združuje študente medicine na Univerzi v Mariboru. Cilji projektov, ki delujejo pod okriljem društva, so ozaveščanje javnosti o zdravstvenih problemih, vzpodbujanje kritičnega razmišljanja, izboljšanje informiranosti in aktivnosti posameznikov ter nabiranje izkušenj ob konkretnem delu.

Več o strukturi, delovanju in zgodovini društva si lahko preberete tukaj.