Zgodovina DŠMM

Leta 2004/2005 so začeli prvi študenti medicine v Mariboru svojo pot do diplome na Medicinski fakluteti UM. Kmalu pa so opazili, da znanje, pridobljeno na predavanjih, lahko predajajo naprej javnosti. Vsak mora imeti znanje o osnovnih zdravstvenih veščinah (na primer: oživljanje). Tako so se zbrali skupaj prijatelji sošolci in se odločili ustanovit drušvo, s katerim se bodo začele izvajati delavnice o javnem zdravstvu in prirejanju zaminivih dogodkov za člane društva (na primer brucovanje). 

Društvo študentov medicine Maribor (DŠMM) je bilo ustanovljeno 4. maja 2005 na ustanovnem zboru trinajstih študentov prve generacije; uradni vpis DŠMM v register društev je bil dne 29.9.2005.

Že hitro po ustanovitvi so člani pričeli z aktivnim izvajanjem namena DŠMM: povezovanje študentov nove fakultete, spodbujanje in pomoč pri izboljšanju pogojev za študij in podobno.

S prihodom druge generacije študentov se je število članov DŠMM precej povečalo, prav tako pa je DŠMM pričel z izvajanjem projektov.

Iz leta v leto se je število članov večalo (danes 630), sočasno pa se je večalo tudi število projektov in drugih aktivnosti. Nekateri projekti so postali celoletni, drugi večletni, nekateri pa imajo status stalnih projektov, saj se izvajajo tako rekoč neprestano.

DŠMM tako danes predstavlja eno izmed aktivnejših in uspešnejših študentskih društev v mariborski regiji. Izvaja kvalitetne projekte za splošno populacijo, hkrati pa, v skladu z vizijo društva, skrbi za povezovanje vseh generacij študentov na Medicinski fakulteti UM, nudi strokovne izmenjave v tujini, pomaga pri nakupu študijske literature in študentom omogoča kvalitetno delovanje na področju obštudijskih aktivnosti.

Sedanje vodstvo, skupaj s starejšimi kolegi, ne dvomi, da DŠMM tudi v prihodnje ne bi ostala organizacija z visokim nivojem delovanja. Upamo, da bomo vse bodoče medicinke in medicince, pa tudi zdajšnje študente, uspeli pritegniti, da boste postali naši aktivni člani in dejavnosti društva popestrili z lastnimi idejami. Saj veste, društvo lahko stoji na lastnih nogah, le če so aktivni njegovi člani!