Zgodovina DŠMM

Leta 2004/2005 so začeli prvi študentje medicine v Mariboru svojo pot do diplome na Medicinski fakluteti UM. Kmalu so spoznali, da lahko znanje, pridobljeno na predavanjih, predajajo naprej širši javnosti – vsak bi namreč moral imeti neko minimalno znanje o določenih zdravstvenih osnovah, kot je na primer oživljanje, saj je čimprejšnja pomoč, pa če tudi laična, ključnega pomena in močno poveča možnost preživetja bolnika. Skupaj so se zbrali prijatelji, sošolci in ustanovili drušvo, v katerem so se začele izvajati delavnice o javnem zdravstvu in prirejanje dogodkov za člane društva, kot sta na primer brucovanje in božični koncert.

Društvo študentov medicine Maribor (DŠMM) je bilo ustanovljeno 4. maja 2005 na ustanovnem zboru trinajstih študentov prve generacije; uradni vpis DŠMM v register društev je bil dne 29.9.2005.

Kar hitro po ustanovitvi, so člani pričeli z aktivnim povezovanje študentov nove fakultete, spodbujanjem in pomočjo pri izboljšanju pogojev za študij in podobno.

S prihodom druge generacije študentov se je število članov DŠMM precej povečalo, prav tako pa je DŠMM pričel z izvajanjem projektov. 

Iz leta v leto se je število članov večalo (danes okoli 700), sočasno pa se je večalo tudi število projektov in drugih aktivnosti. Nekateri projekti so postali celoletni, drugi večletni, nekateri pa imajo status stalnih projektov, saj se izvajajo tako rekoč konstantno.

DŠMM tako danes predstavlja eno izmed aktivnejših in uspešnejših študentskih društev v podravski regiji. Izvaja kvalitetne projekte namenjene splošni populaciji, hkrati pa, v skladu z vizijo društva, skrbi za povezovanje vseh generacij študentov na Medicinski fakulteti UM, nudi strokovne izmenjave v tujini, pomaga pri nakupu študijske literature in študentom omogoča kvalitetno delovanje na področju obštudijskih aktivnosti.

Sedanje vodstvo, skupaj s starejšimi kolegi, seveda ne dvomi v to, da bo DŠMM tudi v prihodnje ostala organizacija, ki deluje na zelo visokem nivoju.

amo, da bomo tako vse bodoče medicinke in medicince, kot tudi trenutne študente, uspeli pritegniti, da boste postali naši aktivni člani in dejavnosti društva popestrili z lastnimi idejami.
Saj veste, društvo lahko stoji na lastnih nogah, le če so aktivni njegovi člani!