VPIS:

Čestitamo, prejeli ste pismo prijavne službe, da ste sprejeti na Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru! V nekaj dneh boste prejeli tudi pismo s fakultete z navodili glede vpisa, prav tako pa boste morali izbrati izbirna predmeta. Vpisa se lahko udeležite osebno, ali pa zanj pooblastite polnoletno osebo, ki se ga udeleži namesto vas.

UVAJALNI DAN:

Za novopečene medicince je zelo pomemben uvajalni dan, za katerega vam priporočamo, da se ga udeležite. Zbrali se boste v avditoriju, kjer boste deležni nagovora vodstva fakultete, delavcev v referatu, predstavnikov študentskega sveta in DŠMM. Nato vas bodo razdelili po posameznih skupinah (sopomenka za razrede v gimnaziji) in boste prvič spoznali sošolce, s katerimi boste preživeli prihodnjih 6 let. Spoznali boste tudi tutorje, ki vas bodo popeljali v predavalnice, kjer vam bodo predali navodila glede študija in vse ostale pomembne informacije. Popeljali vas bodo tudi po fakulteti, pokazali, kje boste imeli vaje iz Anatomije s histologijo in embriologijo, vaje iz Biologije celice in vaje iz Biokemije. Nato vas bodo popeljali tudi po mestu, in pokazali pomembne točke, kjer se gibljemo medicinci.

PRVI DAN:

Prvi dan na fakulteti se boste zbrali v nabito polni predavalnici (do konca semestra bo obisk vedno skromnejši) in poslušali prva predavanja. Po predavanjih se boste s tutorji podali na ploščad pred fakulteto na ogled DocFesta (tržnice projektov DŠMM), kjer vas bodo člani projektov povabili, da se jim pridružite. Za lažjo izbiro svetujemo, da si opise in delovanje projektov pogledate na strani: https://www.medicinec.si/projekti/