O NASGALERIJA DOGODKOVSE NAM ŽELIŠ PRIDRUŽITI?EKIPA IN KONTAKTSODELOVANJE S SLOVENSKO VOJSKO

Projekt ŠUS sestavljamo študenti vseh letnikov Medicinske fakultete Maribor. Smo prostovoljci, navdušenci nad urgentno medicino, kirurgijo in terenskim reševanjem. ŠUS organizira predavanja, izobraževanja in terenske vaje za študente medicine in študente zdravstvene nege po principu, študentje organizatorji poskrbijo za logistiko, koordinacijo in manj zahtevne strokovne tematike, strokovni sodelavci (zdravniki, reševalci, gasilci, vojaki) pa zahtevne strokovne tematike. Študentom medicine nudimo izobraževanje in spoznavanje uporabe medicine v izvenbolnišničnih okvirih, jim omogočimo da svoje znanje, pridobljeno na fakulteti, uporabijo v realnih simulacijah in terenskih vajah, ga s tem utrdijo in si pridobijo neprecenljive izkušnje na terenu.

VIZIJA

Vizija projekta ŠUS je, da bi vsak študent medicine poznal osnove organizacije reševanje masovne nesreče, in razumel vidik uporabe medicine na terenu

Zato se trudimo S projektnim delom se trudimo bodočim zdravnikom omogočiti dodatne možnosti izobraževanje na področjih:

-organiziranje reševanja in obvladovanje masovnih nesreč

-organizacija zdravstvene oskrbe ob omejenih reševalnih virih

-terensko reševanja

-urgentna medicina

MODUS OPERANDI

Projekt ŠUS v tem trenutku redno izvaja sledeče izobraževalne programe

Urgentni vikend (UV)

UV je tridnevno izobraževanje, kjer študentje v dveh nivojih najprej poslušajo praktična predavanja tematik pristopa k poškodovancu (osnovni nivo) in napredni ukrepi podpore življenja (nadaljevalni nivo) ter osnove organizacije reševanja masovne nesreče (oba nivoja). Utrjeno znanje nato vadijo v kratkih scenarijih v majhnih reševalnih ekipah. Sledi manjša vaja masovne nesreče. Zadnji dan je posvečen zaključni vaji na terenu, kjer že več let sodelujemo z reševalnimi enotami Slovenske vojske in gasilnimi enotami. Kjer študentje medicine igrajo vlogo reševalcev kot tudi poveljniške strukture.

Namen UV je študente medicine pripraviti na uporabo že pridobljenega znanja na fakulteti, za uporabo na terenu v stresnih in nepričakovanih okoliščinah, jim dati na voljo več zaporednih preizkušenj, med katerimi lahko svojo izvedbo izboljšajo in sklepno na terenski vaji sestavijo vse izkušnje. Istočasno so izkušenejši študentje postavljeni v vlogo koordinatorjev reševalne akcije, kar jih nauči organizacijskega razmišljanja in uporabe poveljniške hierarhije ključne za uspešno obvladovanje kaosa.

Pripravljalna strokovna predavanja

UV obravnavamo kot priložnost pridobivanje dragocenih izkušenj na terenu, zato predstavlja dogodek UV vrhunec izobraževanja v sklopu ŠUSa. Izobraževanje nadaljujemo od fakultetno pridobljenega znanja z pripravljalnimi strokovnimi predavanju, kjer specialisti urgentne medicine, vojaški zdravniki ipd. teoretično razložijo način delovanje terenskih enot, postavitev poveljniške hierarhije reševalne akcije, zakonitosti triaže ob omejenih reševalnih virov in velikem številu ponesrečencev. To predstavlja teoretično podlago na kateri nato študenti gradijo svoje izkušnje na terenu.

SIMpatija

SIMpatija je trening v naprednem simulacijskem centru Medicinske fakultete Maribor, kjer je študentom v majhnih skupinah prepuščena celotna obravnava kritično bolnega pacienta (računalniško vodene simulacijske lutke) pod budnim očesom kliničnega mentorja. Po zaključku obravnave mentor izvede analizo in študentje simulacijo ponovijo. Treningi se izvajajo v mesečnih intervalih.

Paintball s taktičnim reševanjem

Za študente medicine organiziramo športno druženje, kjer med igro in druženjem utrjujemo pomembne vrline:

-evakuacija poškodovancev iz nevarnih okoliščin,

-skrb za lastno varnost med reševanjem v nevarnih okoliščinah,

-timsko delo med študenti medicine

Zbiranje kompletov prve pomoči s pretečenim rokom uporabe

Leta 2019 smo s pomočjo sponzorjev postavili zbiralnik kompletov prve pomoči s pretečenim rokom uporabe in zagnali zbiralno akcijo, s katero zbiramo sanitetni material, ki po predpisih več ni sterilen. Vendar ga za učenje in treniranje študentov lahko odlično uporabimo in mu tako damo uporabno vrednost, namesto da bi ga javnost zavrgla nam ga donira in nas s tem podpira pri našem izobraževanju.

Mariborsko javnost še vedno pozivamo, da odvečno škatlo avtomobilske prve pomoči ne zavrže temveč nam jo donira in jo bomo vestno uporabili.

Zbiralnik se nahaja v nakupovalnem središču Evropark, vhod 1 – parkirna garaža

Zbiralno akcijo podpirajo:

Evropark, nakupovalno središče

Snaga Maribor

Fulpromo

Center Eskperimentov Maribor

Sodelovanje na profesionalnih vajah

Člani projekta ŠUS sodelujemo in opazujemo na profesionalnih vajah masovnih nesreč (Medaval 2022, Avtocesta 2022…) kjer nabiramo izkušnje, ki jih prenašamo na svoje dogodke in tako v velikem obsegu na ostale študente medicine.

Projekt ŠUS omogoča študentom medicine strokovno kot tudi osebno rast in izpolnitev načela biti vedno pripravljen.

Eden izmed ciljev projekta ŠUS je tudi intenzivno sodelovanje s študenti zdravstvenih neg, saj lahko le uspešen medicinski tim, ki ga sestavljata tako zdravnik kot medicinski tehnik, kvalitetno rešuje življenja. Zato se nam zdi vitalnega pomena, da začnemo sodelovati že kot študentje.

Študentje medicine lahko sodelujejo kot:

-udeleženci na dogodkih in izobraževanjih projekta ŠUS,

-kot del organizacijske ekipe projekta ŠUS 

Študentje zdravstvenih neg lahko sodelujejo kot:

-udeleženci na dogodkih in izobraževanjih projekta ŠUS,

-kot neformalni del organizacijske ekipe projekta ŠUS 

Vedno smo tudi odprti za sodelovanje s študenti in strokovnjaki drugih strok, ki menijo da bi njihove sposobnosti lahko pripomogle k doseganju naših zadanih ciljev.

Vsi z iskreno željo po kvalitetnem delu, izobraževanju in doseganju ekstaze v urgentni medicine nas lahko kontaktirate preko:

mail: sus@medicinec.si 

FB stran: https://www.facebook.com/urgenca

Gregor Jakopič – vodja projekta 

Organizacijsko ekipo sestavlja poleg vodje projekta še 11 zagretih urgentnih navdušencev.

mail: sus@medicinec.si 

Facebook: https://www.facebook.com/urgenca

Instagram: https://www.instagram.com/studentska.urgentna.sekcija/

Študenti medicine že več kot 5 let vsako leto sodelujemo na Urgentnem vikendu s pripadniki Vojaško zdravstene enote Slovenske vojske. Slovenska vojska s svojo opremo in osebjem omogoča izvedbo terenske vaje v sklopu Urgentnega vikenda, kjer krepimo povezljivost zdravstvenih timov bodočih zdravnikov in vojaškega osebja.

Dodaj odgovor