O NASEKIPASE ŽELIŠ PRIDRUŽITI?KONTAKTNEKAJ UTRINKOV Z DOGODKOV

Osnovna ideja projekta Ultrafest Maribor je pomagati študentom, da bi skozi prizmo ultrazvoka boljše razumeli temeljna znanja medicine ter uporabili ultrazvok ne samo kot diagnostično, ampak tudi kot učno orodje. Prav s tem namenom smo 17. januarja 2015 na naši Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru organizirali prvi slovenski in hkrati tudi evropski Ultrafest, za katerega idejo smo dobili od kolegov iz University of California Irvine, ZDA.

Ultrafest je enodnevni maraton obposteljnega ultrazvoka, na katerem zdravniki-inštruktorji študentom medicine od prvega do šestega letnika preko predavanj in delavnic približajo uporabo obposteljnih ultrazvočnih veščin in znanj (POCUS – Point Of Care Ultrasound). Ultrafest organiziramo dvakrat letno.
V zadnjih letih smo dogodek razširili tudi z lastnimi vsebinami (PAME, POCUS Assisted Medical Education, oz. PACE, POCUS Assisted Clinical Examination).
Projekt PAME smo zasnovali z osnovno idejo pomagati študentom do boljšega razumevanja temeljnih znanj v medicini.
Ideja je sestavljena iz treh nivojev uporabe ultrazvoka:
• Fundamentals oz. temeljna znanja (primarno anatomija in fiziologija, primerno za študente 1. in 2. letnika)
• Clinical Examination oz. klinični pregled (primarno propedevtika in najpomembnejša diferencialna diagnostika, primerno za študente 3. in 4. letnika)
• Clinical Integration oz. klinično razmišljanje (celostna obravnava pacienta, predvsem v urgentnem okolju, primerno za študente 5. in 6. letnika)
Delavnice, ki jih izvajamo pri rednih predmetih Anatomija s histologijo in embriologijo, Fiziologija in izbirnem predmetu Propedevtika, smo zasnovali v obliki učnih ciljev, ki jih študenti preko posameznih poglavij spoznajo in razumejo, ter jim dodali ultrazvočno noto. Nato smo na podlagi revidiranih ciljev zastavili še ciljana vprašanja in oblikovali odgovore, tako da se lahko tega koncepta študentje učijo tudi v obliki interaktivne delavnice.

Organizacijska ekipa vključuje 5 članov, vključno z vodjo projekta, število vseh aktivnih članov, ki na različne načine sodelujejo pri izvedbi dejavnosti projekta pa je 18.

Organizacijsko ekipo sestavljajo: Tilen Seničar (koordinator projekta), Luka Oblak (koordinator izvedbe delavnice PAME propedevtika), Lara Flogie (odgovorna za finance, iskanje sponzorjev in koordinacijo dela ekipe), Žan Mavc (odgovoren za koordinacijo ultrazvočnih naprav in pisanje vsebin) in Karolina Šalamun (odgovorna za promocijo projekta in koordinacijo izvedbe delavnic PAME anatomija). Drugi člani so še Gregor Jakopič, Barbara Dežman, Barbara Anžel, Andraž Kukovičič, Aljaž Belšak, Alja Osmani, Ana Špehonja, Luka Varda, Špela Klep.

Člane sprejemamo na podlagi razpisa, ki ga objavimo na naših spletnih medijih. K prijavi so vabljeni vsi, ki jih zanima učenje ultrazvočnih veščin in ekipno delo. Za tem sledijo še intervjuji, ki dokončno potrdijo nove člane projekta.

Projekt Ultrafest Maribor je redno aktiven na večih socialnih omrežjih, preko katerih smo Vam zmeraj na voljo za morebitna vprašanja/kritike/ideje ipd.
Facebook: https://www.facebook.com/ultrafestmb/
Instagram: https://www.instagram.com/ultrafest.maribor/
Twitter: https://twitter.com/ultrafestmb
Mail: ultrafest@medicinec.si