Splošne informacijeOpisi funkcijPriloge

Na jesenski redni skupščini DŠMM vsako leto potekajo volitve v funkcije Upravnega in Nadzornega obora DŠMM. Člane naprošamo, da se v čim večjem številu udeležijo skupščine in s tem prispevajo k oblikovanju nove ekipe, ki bo v naslednjem letu vodila naše Društvo.

Obenem pa vse interesente obveščamo, da naj bodo v novembru pozorni na razpis, saj vsako leto sprejemamo kandidature za sledeče funkcije Upravnega odbora:

 • predsednik,
 • podpredsednik za notranje zadeve
 • podpredsednik za zunanje zadeve
 • podpredsednik za interesne dejavnosti
 • generalni sekretar
 • tajnik

Prav tako razpisujemo 3 mesta v Nadzornem odboru.

Navodila za kandidaturo najdete v priloženih dokumentih.

Postopek kandidature

Posameznik na razpisano funkcijo kandidira tako, da priporočeno odda pisno kandidaturo, ki mora obvezno vsebovati:

 • ime in priimek kandidata;
 • rojstni datum kandidata;
 • naslov stalnega bivališča kandidata in v kolikor obstaja tudi naslov začasnega bivališča kandidata;
 • naslov elektronske pošte kandidata in telefonsko številko kandidata;
 • odbor in funkcijo v odboru, za katero kandidat kandidira;
 • kraj in datum izpolnitve kandidature ter lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura naj vsebuje še vizijo in predstavitev kandidata. V primeru večih prijav za isto mesto bo na skupščini predstavitev programov dela in vizije. O tem bodo tangirani kandidati obveščeni pravočasno.

Vse interesente prav tako naprošamo, da si preberejo priložene pravne akte (Statut DŠMM, Pravilnik o volitvah DŠMM in Finančni pravilnik DŠMM).

Več informacij …

Za dodatna vprašanja smo vam člani Upravnega in Nadzornega odbora na voljo kadarkoli na naslovih
uo@medicinec.si in no@medicinec.si.

Vaš Upravni odbor

Predsednik

Pravni zastopnik DŠMM, odgovoren za legalno delovanje Društva. Z Upravnim odborom nadzira delovanje projektov DŠMM in skrbi za rast Društvenega udejstvovanja in podobe. Od predsednika se pričakuje, da je motiviran, pošten, korekten, zanesljiv, razsoden in pripravljen vložiti zajetno količino prostega časa v delovanje Društva.

Z dodatnimi vprašanji glede funkcije lahko interesenti pišete na predsednik@medicinec.si.

Podpredsednik za notranje zadeve

Delo podpredsednika za notranje zadeve je zelo raznoliko in zanimivo, obsega pa tudi nekaj birokracije. Njegova glavna naloga je nemoteno delovanje projektov. V ta namen je v stiku z vodjami posameznih projektov, pomaga jim pri izvajanju projektov ter pri odpravljanju morebitnih težav. Večinoma skrbi in opominja glede pomembnih datumskih rokov ter obvešča o primernih dogodkih, delavnicah, ki se odvijajo doma in v tujini. Redno sklicuje tudi mesečne sestanke, na katerih se sestane z vodjami, kar predvsem omogoča neposredno komunikacijo in izmenjavo idej ter mnenj.

Z dodatnimi vprašanji glede funkcije lahko interesenti pišete na notranje.zadeve@medicinec.si.

Podpredsednik za zunanje zadeve

Podpredsednik za interesne dejavnosti

Generalni sekretar

Za mesto generalnega sekretarja potrebujemo osebo, ki je natančna, vestna, odgovorna in zanesljiva. Delo zajema administrativno-tehnične naloge ter skrb za finančno in materialno poslovanje Društva. V praksi to pomeni predvsem plačevanje, izdajanje računov in povračilo potnih stroškov. Predhodna tehnična znanja niso nujno potrebna, saj izobraževanje o finančnem poslovanju sodi v predajo funkcije. Zaželeno je osnovno poznavanje finančnih konceptov.

Z dodatnimi vprašanji glede funkcije lahko interesenti pišete na generalni.sekretar@medicinec.si.

Tajnik

Član nadzornega odbora

Za člana nadzornega odbora iščemo posameznika, ki dobro pozna delovanje Društva, se je že več let udejstvoval ali pri projektih ali v upravi in premore dobro mero razsodnosti, pravičnosti in strpnosti, s kančkom smisla za humor.

Z dodatnimi vprašanji glede funkcije lahko interesenti pišete na no@medicinec.si