Predsedniške volitve 2012

Na 3. izredni skupščini DŠMM, ki bo v četrtek, 29. novembra 2012, ob 14.00 v predavalnici P1, bodo potekale volitve novega predsednika DŠMM. Prosimo člane, da se čim bolj številčno udeležijo skupščine in s tem prispevajo k oblikovanju nove ekipe, ki bo do naslednje redne skupščine vodila Društvo.

Obenem pa vse interesente obveščamo, da sprejemamo kandidature za sledečo funkcijo Upravnega odbora: predsednik. Navodila za kandidaturo najdete v priloženih dokumentih.

Posameznik na razpisano funkcijo kandidira tako, da priporočeno odda pisno kandidaturo, ki mora obvezno vsebovati:

  • ime in priimek kandidata;
  • rojstni datum kandidata;
  • naslov stalnega bivališča kandidata in v kolikor obstaja tudi naslov začasnega bivališča kandidata;
  • naslov elektronske pošte kandidata in telefonsko številko kandidata;
  • odbor in funkcijo v odboru, za katero kandidat kandidira;
  • kraj in datum izpolnitve kandidature ter lastnoročni podpis kandidata.
Kandidatura lahko vsebuje še vizijo in predstavitev kandidata.

Vse interesente prav tako naprošamo, da si preberejo priložene pravne akte (Statut DŠMM, Pravilnik o volitvah DŠMM in Finančni pravilnik DŠMM).

Zadnji rok za oddajo kandidatur po priporočeni pošti je 22. november 2012.

Vaš Upravni odbor